Business Swedens chefekonom Lena Sellgren beskriver det som en unik uppgång i optimism.

ANNONS

Prognosen bland de drygt 200 tillfrågade exportföretagen i Business Swedens exportchefsindex ser ljus ut, både i nuläget och de närmaste månaderna. Enligt Sveriges Radio har indexskalan klättrat med tolv enheter, upp till 56, och där värden över 50 uppges indikera en förstärkt prognos.

Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren menar att rekylen ska ses mot en kraftig nedgång under andra kvartalet. Samtidigt beskriver hon uppgången som unik.

Nivån liknar den i början på 2018

”Alltså när förtroendet kommer tillbaka så sticker det ju iväg väldigt kraftigt. Man får alltså vara lite försiktig när man tolkar in det. Men om vi jämför nivån som vi är uppe på nu i exportchefsindex, såväl det samlade och när vi ser på nuläge och framåtblickande, så är det i nivå med vad vi hade i början av 2018. Så det är ju höga värden som mäts upp här”, säger hon till SR.

När det gäller den aktuella siffran för exportförsäljningen bland företagen har den ökat till 63, vilket Sellgren betecknar som överraskande snabbt med tanke på den rådande osäkerhet som kvarstår med ökat smittspridning i pandemin.

Läs hela artikeln.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EKN: ”Export drabbad av hjärtstillestånd” [DagensPS.se] »