Ett 200 år gammalt experiment med får kan leda till drastiskt minskade utsläpp av metan från boskap. Det hoppas forskare som just nu undersöker alger och sjögräs som kost till idisslare. 

ANNONS

En stor del av växthusgasen metan kommer från idisslande tamdjur. Framför allt är det korna som släpper ut metan, men också får och getter. Metan är en hundra gånger så potent växthusgas som koldioxid. Nu hoppas djuruppfödare att ett 200 år gammalt experiment med får kan ge en grönare värld.

Det är samfundet North Ronaldsay Sheep Court som tror att man kan dra nytta av fårens diet på Orkney-öarna, skriver Financial Times.

Där kom bönderna 1832 fram till att man ville skydda sina grödor från fåren och byggde en vallgrav runt en ö för att se om fåren kunde livnära sig på sjögräs och alger utanför denna. Det visade sig att de inte bara kunde äta algerna, utan att de också verkade må bra av den dieten.

Metan kan minska med 80 procent

Matforskare har nu börjat titta på hur just sjögräs kan användas i djurfoder. Den här gången handlar intresset inte om att skydda annan skörd, utan om de effekter som maten verkar ha på djurens tarmsystem. Det verkar nämligen som om sjögräset reducerar mängden metan som djuren släpper ut när de idisslar och på annat sätt ger ifrån sig gas.

James Hutton Institute är en skotsk organisation som bedriver matforskning. De har intresserat sig för fårflocken på Orkney-öarna i minst ett decennium.

”Vi hämtade inspiration av att fåren uppenbarligen mår bra, så det måste finnas nyttiga ämnen i sjögräs”, säger Gorgon McDougall, som är chef för institutets biokemiska grupp.

Nu samarbetar McDougall med producenten Davidsons Animal Feeds, för att ta reda på om en diet på sjögräs också kan minska mängden metan som djuren släpper ut. Det går emelllertid inte att mäta sådana halter på den fårhjord som finns kvar på ön idag – den är halvt förvildad och svår att hägna in över huvud taget. Men de modeller som forskarna har tittat på tyder på att vissa sorters sjögräs kommer att ha den här effekten.

ANNONS
ANNONS

Det stärks av en studie från University of California där tillskott av sjögräset Asparagopsis ska ha minskat metangas i nörkreaturs inälvor med över 80 procent. Även på Irland finns det forskare som undersöker effekterna av vissa sjögräs och alger som tillskott i idisslarnas foder.

På Orkney-öarna är utmaningen just nu i stället densamma som 1832 – att hålla den gamla vallgraven intakt, så att de 2000 får som finns kvar inte smiter in på andra marker.

Läs också:
Växthusgaser från livsmedel har ökat med 17 procent [Dagens PS]
KO stämmer Arla – klimatreklam kan ha varit farlig [Dagens PS]