Regeringen har fattat flera beslut som ska snabba på den svenska utbyggnaden av marin vindkraft. Men samtidigt tar man så lång tid på sig i tillståndsprocesserna att det kan senarelägga anläggningarna.

ANNONS

Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft är för långsam och krånglig, tycker vindkraftsbolagen. Just nu ligger åtta ansökningar om havsbaserad vindkraft och väntar på beslut från regeringen. En del av ansöknignarna har väntat på beslut i flera år. Det skriver tidningen Energi, som ges ut av branschorganisationen Energiföretagen.

Den svenska tillståndsprocessen innebär att kommuner har vetorätt mot vindkraftsanläggningar, vilket innebär att många säger nej när förslaget kommer. Men förutom vetorätten ska en miljöprövning göras som visar om en ansökan är i linje med Miljöbalken eller inte.

Även Försvarsmakten säger ofta nej. ”Njordr Offshores projekt Beta på 12–14 TWh, utanför Blekinges kust, fick nyligen nej av Försvarsmakten i sin nuvarande utformning. Vattenfalls vindkraftpark Taggen, utanför Sölvesborg, fick 2019 läggas ner efter tio års projektarbete till följd av att Försvarsmakten sagt nej till projektet”, sammanfattar tidningen Energi.

I februari lade regeringen fram ett förslag som ska göra det lättare att snabbt komma igenom miljöprövningen, men som också ska ge kommunerna incitament att säga ja till vindkraft i kommunen.

Branschorganisation kritisk om vindkraft

”Genom regeringens saktfärdighet är det tiotals terawattimmar som inte kommer till stånd. Vi konserverar tillståndet i södra Sverige med brist på el och minskar dessutom möjligheten att hjälpa våra grannländer att reducera användningen av rysk gas”, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraft på Energiföretagen.

ANNONS
ANNONS

Han menar att regeringen behöver hitta sätt att lösa de målkonflikter som kan finnas mellan produktionen av energi från vindkraft och de eventuella störningar som kan orsakas.

Läs också:

Sol och vind: Fortfarande chans för Parisavtalet [Dagens PS]