Antalet bolag som gick omkull under första kvartalet var 15 procent färre än jämfört med fjolårsperioden, enligt statistik från Creditsafe.

ANNONS

Totalt kom 1 477 aktiebolag att försättas i konkurs, mot 1 743 året innan.

Konkurserna har varit på reträtt i 14 av 21 län och minskat i samtliga av storstadsområdena. Störst har minskningen varit i Skåne med 32 procent.

Sett till mars månad minskade antalet konkurser med 17 procent till 561 bolag. Den stora minskningen relaterar till att många bolag gick under i mars förra året när pandemin började svepa fram. Årets utfall är över det tioåriga medelvärdet på 545 konkurser.

Den sektor som hade det tuffast under mars var bygg. De fyra största konkurserna under månaden var samtliga relaterade till denna bransch.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Visita kritiserar förlängda restriktioner: ”Oacceptabelt” [DagensPS.se] »