Konjunkturen i Stockholm går urstarkt och når den högsta noteringen sedan mätningarna startade 2003, enligt Stockholms handelskammare.

ANNONS

Inte på 18 år, sedan 2003, har konjunkturen varit så stark som under årets andra kvartal, det är en ”historisk högstanivå” i Stockholm, enligt ett pressmeddelande från Stockholms handelskammare som även får signaler om att arbetsmarknaden är på väg att återhämta sig.

”Det finns väldigt mycket att glädjas åt och vara positiv för efter en lång och jobbig tid som präglats av ovisshet och svårigheter. Samtidigt saknas det inte utmaningar framåt i form av tydligt växande kompetensbrist och en långtidsarbetslöshet som ser oroande ut”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare.

Företagare åter optimistiska

Stockholmsbarometern för årets andra kvartal får värdet 114,6 där 100 utgör det historiska medelvärdet.

Enligt Stockholms handelskammare märks återhämtningen på bred front, och många företag blickar framåt och har börjat anställa igen.

Alla branscher utom finans och försäkring och fordonssektorn uppvisar en återhämtning i huvudstaden, dock uppges värdena vara över det normala även i branscherna som nu sackar efter något.

Starkast uppgång under Q2 i Stockholm har den tidigare så utsatta hotell- och restaurangbranschen haft, följt av partihandel och tillverkningsindustrin.

Prognoser för den ekonomiska utvecklingen pekar på att 2021 kan bli ett starkt år för Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet, och med en högre tillväxt i Stockholms län än i landet under de kommande åren 2022 och 2023.

ANNONS
ANNONS

Det som oroar mest just nu är långtidsarbetslösheten och svårigheterna för många företag att hitta personal, där fungerar inte matchningen mellan utbud och efterfrågan.

Läs mer här.

Läs även: Brist på personal i Stockholms näringsliv [Dagens PS]