Ikeas försäljning i Sverige steg med sex procent det gångna verksamhetsåret till 17,8 miljarder kronor. Det är en högre tillväxt än året före.

ANNONS

”Vi har ökat våra marknadsandelar det senaste året, för första gången på ganska länge”, säger Sverigechefen Lena Herder till Svenska Dagbladet.

Ikeas verksamhetsår löper september–augusti. Även globalt var tillväxten lika stor, då försäljningen världen över ökade med 6,5 procent till 41,3 miljarder euro, motsvarande 440 miljarder kronor.

Trots ökad försäljning är volymökningen inte lika stor, och en svagare krona bidrar till högre priser.

ANNONS
ANNONS

Väntat är att försäljningen på nätet ökar mest: 11,6 procent av försäljningen sker online, jämfört med runt tio procent året före.