Dagens ICA är en jätte i dagligvaruhandeln och en framgångssaga utan motstycke.  

ANNONS

Men alltsammans började med en man och en vision.

1. Grundaren

Hakon Swenson 1937, mannen som stod bakom 1900-talets stora omstöpning av den privata dagligvaruhandeln. (Foto: ICA)

Hakon Swenson hette han. Född 1883 i Ljusnarsberg som son till Carl August och Hildegard Swenson. Fadern var prästvigd och fick strax efter Hakons födelse tjänst som kyrkoherde. Irsta, som blev Hakons uppväxtort.

Började som springpojke

Som 15-åring tog Hakon sitt första jobb som springpojke hos ortens handlare Erik Andersson och när Andersson några år senare utvidgade rörelsen, växte Hakon snabbt inom företaget och blev redan som 25-åring kontorschef.

En tidig varuleverans utanför Hakonbolagets lager i Västerås. (Foto: ICA)

Parallellt drev han tillsammans med sin bror en cigarr-fabrik som hann lansera ett antal olika märken innan fabriken 1915 löstes in av det statliga tobaksmonopolet.

2. Bakgrunden till ICA

När Kooperationen drog fram som en vind genom Sverige, var det många små fristående handlare som fick svårt mot de kollektivt ägda Konsum-butikerna.

Hakon Swenson födde en tanke på att även de fristående handlarna kunde slå sig samman om inköpen, och på så sätt få bättre inköpspriser och på sikt bättre marginaler.

ANNONS
ANNONS
Annons i Gefle Dagblad om nytecknade av aktier i Hakon Swenson & Co. (Foto: ICA)

Hakon Swenson & Co startas

1917 startade han en egen grossiströrelse i Västerås som fick namnet Hakon Swenson & Co, men kom att kallas Hakonbolaget av de festa.

Syftet var att handlarna själva skulle vara delägare i företaget. Hakon själv hade hoppats på att få in ett teckningskapital på 800.000 kr, men intresset var enormt hos handlarna.

När 1,2 Mkr hade tecknats av 250 handlare, avbröts nyteckning och företaget med sin grossistverksamhet fick en flygande start.

Hakon-bolagets logotyp blev snart symbolen för de privata butikernas egen inköpscentral. (Foto: ICA)

Tack vare det stora intresset för bolaget, gjordes under 1920-talet ett antal ny-emissioner och snart hade antalet handlare som stod som delägare i bolaget, nått över 1500 stycken.

Hakonbolaget hade nu verkligen blivit den inköpscentral som Hakon Swenson hade strävat efter.

3. ICA bildas

ICA som eget varumärke, föddes 1938. Men det kom att dröja 25 år innan det sattes upp på butikstaken. (Foto: ICA)

1938 bildade Hakonbolaget och tre andra liknande grossistföretag Inköpscentralernas AB ICA, ett företag som snart bara kom att kallas för ICA hos allmänheten.

ANNONS
ANNONS

Målet var att på sikt skapa ett antal inköpscentraler fördelade geografiskt över landet, som var och en försåg sin region med varor och produkter.

ICA skulle sedan endast vara ett ekonomiskt företag som skulle samordna inköp och affärstransaktioner för inköpscentralerna.

4. … och sedan kom logotypen ut till butikerna

1964 togs beslutet att låta ICA komma ut til handlarna. (Foto: ICA)

1964 var det dags. Några stora strategiska centrala beslut hade lett fram till beslutet att erbjuda handlarna som var delägare i ICA, att själva bli en del av företagets namn och logotyp.

Syftet var att ytterligare stärka samarbete mellan parterna och under samma logotyp, för övrigt ritad ab Rune Monö, skulle även samarbetet synas ända ut till konsument.

Högtidlig invigning 1969 av K.E. Ingelssons ICA-butik i Aryd. (Foto: ICA)

Den stora omskyltningen

Omskyltningen av butikerna som anslöt till idén, skedde under pompa och ståt 1964, och sedan dess har ICA som varumärke vuxit till att bli en av Sveriges mes igenkända.

ICA som marknadskraft har också sedan dess varit dominerande på den svenska dagligvarumarknaden.

ANNONS
ANNONS

5. ICA idag

ICA Maxi Haninge är idag Sveriges största butik med en omsättning på över 1 miljard kronor.

Omsättning 2022: 136,2 miljarder kronor
Antal butiker och apotek 2022: 1954 st
Antal anställda 2022 (medeltal) 24.000 st
Största ICA-butiken 2021: Ica Maxi Haninge omsatte >1 miljard

Relaterade artiklar:

Läs också: Matkunder sviker ICA

Läs också: Coop expanderar hårt

Läs mer om ICAs historia här