Företag som räknat med att kvitta gamla förluster får sänkt skatterabatt med de nya reglerna, konstaterar DI.se.

ANNONS

”Det blir absolut en skillnad som slår åt andra hållet, jämfört med det positiva att själva skatten går ned. Värdet på tillgångssidan blir lägre”, säger Jan Källqvist, skattejurist på revisionsfirman KPMG, till sajten.

Switchcore, listat på Aktietorget, är ett av bolagen som förlorar på den sänkta bolagsskatten. Enligt DI.se har Switchcore ett förlustavdrag på drygt 1 miljard kronor, men i och med att bolagsskatten blir lägre kommer skatterabatten att minska.

DI.se berättar att 60 miljoner kronor går bort av Switchcores tänkta skatterabatt.

Även it-handelsbolaget Scribona drabbas paradoxalt nog av sänkt bolagsskatt, framgår det.

ANNONS
ANNONS