Dagens PS

Här är branscherna som kriminella infiltrerar

Kriminella infiltrerar företag
Johanna Skinnari, utredare på Brottsförebyggande rådets (Brå) beskriver i ny rapport hur kriminella infiltrerar olika branscher och funktioner i svenskt näringsliv (Foto: Hossein Salmanzadeh / TT )
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 02 mars 2024Publicerad: 02 mars 2024

En nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) avslöjar hur kriminella organisationer aktivt infiltrerar olika yrkesområden för att erhålla information.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Denna aktivitet har visat sig vara mer utbredd än tidigare antaganden, enligt pressmeddelandet. Studien lyfter fram att dessa kriminella nätverk bildar relationer med individer inom olika branscher.

Motiven bakom detta kan variera, men Johanna Skinnari, en utredare på Brå, noterar: “Kriminella är som folk är mest; vissa är dåliga på att skapa nya kontakter, andra excellerar.”

Ladda ner hela rapporten från BRÅ

Genom analys av krypterade chattmeddelanden, utredningar och juridiska dokument har det framkommit att vissa branscher tenderar till större samarbete med dessa gäng än andra.

De primära sektorerna som de kriminella riktar in sig på är:

  • Rättsväsendet
  • Bank- och finanssektorn
  • Fastighetsmäklare
  • Säkerhetssektorn
  • Transportbranschen

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har uttryckt sin oro över denna situation och dragit paralleller mellan terrorism och de kriminella gängens metoder.

Han menade att båda grupperna syftar till att sprida rädsla oavsett oskyldiga offer samt bedriver verksamhet som hotar samhället. I ljuset av dessa insikter har regeringen börjat utveckla en nationell strategi för att motverka gängens aktivitet.

ANNONS

Läs även:
Dubbelt så många gängkriminella än vad man tidigare trott. Dagens PS

“Vi tar därför nu fram en nationell strategi mot den organiserade brottsligheten och ger Polisen i uppdrag att stärka sin operativa förmåga”, tillkännager Strömmer.

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk. Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort.

De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Det är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk.

ANNONS

Senaste nytt

Informationen behöver inte vara hemlig

Den information som en möjliggörare bidrar med behöver inte vara hemlig, utan det är den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som är användbar för nätverken.

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.

ANNONS

Många i nätverken letar i sin egen bekantskapskrets och familj för att hitta personer som kan fungera som möjliggörare, men vissa upparbetar nya kontakter och skapar gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning.

En del förstår inte att de är manipulerade

En del möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning i kriminalitet, medan andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll som möjliggörare.

Studien visar att det är svårt för arbetsgivarna att upptäcka och utreda möjliggörare. Misstankar är ofta svåra att bevisa, och det är sällan som de blir tillräckligt utredda.

– Det är sällan möjliggöraren själv som berättar om sin situation och sina handlingar för arbetsgivaren. Det är vanligare att kollegor eller närmaste chef reagerar och för informationen vidare internt, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Se över rutiner och bättre bakgrundskoll

Fler arbetsgivare behöver se över risken för möjliggörare för kriminella nätverk, och se över rutiner för exempelvis rekrytering, bakgrundskontroller och anställdas tillgång till system och lokaler.

– Men det är viktigt att arbetsgivarnas insatser för att begränsa och motverka möjliggörare inte bidrar till misstro på arbetsplatsen. Det är lika viktigt att ha ett starkt ledarskap och ett arbetsklimat som präglas av trygghet och tillit, för att kunna fånga upp signaler i tid, säger Johanna Skinnari.

ANNONS

Relaterade artiklar:

Skandal: Tingsrätten ägs av kriminella. Dagens PS

Bilägares uppgifter säljs till kriminella. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare.

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS