Den som överlåter sin verksamhet till en familjemedlem behöver snart inte betala högre skatt.

ANNONS

Tvärtom ska samma villkor gälla som när rörelsen överlåts till någon utomstående. Förändringen träder enligt regeringens förslag i kraft från och med 1 juli i år.

Förslaget ingår i januariöverenskommelsen.

”Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande”, säger finansminister Magdalena Andersson, uppger sajten Driva Eget.

I våras skrotades de planerade ändringarna av 3:12-reglerna. Samtidigt innebar det att inga förändringar skedde när det gäller skattereglerna vid generationsskifte inom familjen.

ANNONS
ANNONS

Men här har alltså regeringen tvingats ändra ståndpunkt. Regeringen föreslår även, enligt Driva Eget, ”att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag”.