Elpriserna fortsätter att stiga i Sverige, skriver Vattenfall. Nu är det fasta avtal som stiger mest i pris. Samtidigt påverkas svenska elpriser mindre än andra länder av kriget i Ukraina.

ANNONS

Fortsatt höga priser på utsläppsrätter, bränsle och mindre gaslager leder till höga elpriser i Europa. Oron driver upp elpriserna på kontinenten. Det syns även i den svenska prisbilden, trots att Sverige främst får sin el genom vattenkraft och kärnkraft.

I ett pressmeddelande skriver Vattenfall att svenska elpriser fortsätter att stiga. Men det gör också skillnaden mellan olika elområden. februari hamnade elpriset i Mellansverige (elområde 3) på 77,48 öre/kWh, vilket ska jämföreas med 53,62 öre /kWh förra året. Södra delarna av Sverige hade ett pris på 83,86 öre/kWh. I norra Sverige har elpriset minskat jämfört med förra året.

Elpriserna fortsätter svänga

”Det är extremt höga bränslepriser i Europa, framför allt på gas, men Nordens tillgångar med mycket fossilfri vind-, vatten- och kärnkraft verkar stabiliserande på elpriset.”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef vid Vattenfall Försäljning.

Elförsörjningen ser god ut i Sverige, enligt Vattenfall. Den hydrologiska balansen, måttet på hur mycket energi som finns lagrat i vattenmagasinen, har återhämtat sig i februari.

Kärnkraften kör för full kapacitet och även energin från vindkraften har blivit bättre. Trots det råder viss osäkerhet på elprismarknaden eftersom den är knuten till Europas elpriser.

”Jag rekommenderar starkt att hålla koll på sitt elavtal och fråga sig om man är bekväm med stora svängningar eller om man istället vill ha ett fast avtal och veta kostnaden för varje månad”, säger Jonas Stenbeck.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Nu rusar elpriset rejält igen i Sverige [Dagens PS]