E-handeln fortsätter att backa

Uppdaterad: 22 maj 2023Publicerad: 22 maj 2023
E-handeln
Under pandemin staplades paketen från e-handeln på hög – men på senare år har det varit tuffare och e-handeln fortsätter att backa. (Foto: TT)

E-handeln inom Sverige minskade med 2 procent i april och med 5 procent om e-handeln från utlandet inkluderas.

ANNONS
ANNONS

När Svensk handel i dag presenterar sin e-handelsindikator för april 2023 visar den att e-handelns omsättning minskade med 2 procent i april, jämfört med motsvarande månad 2022.

Det är mätt i svenska konsumenters e-handel från svenska aktörer.

Inkluderar man e-handeln från utlandet i statistiken är minskningen 5 procent i april i jämförelse med april 2022.

”Betydligt svagare”

Trenden hittills i år är att e-handeln, i löpande priser, utvecklas något svagare än under 2022 och betydligt svagare än under 2021, konstaterar Svensk handel.
Och det är egentligen sämre än siffrorna visar eftersom försäljningsutvecklingen i volym är långt svagare, vilket i någon mån döljs av den fortsatt höga inflationen.

“Vi ser ännu en svag månad för e-handeln, och med tanke på inflationen är den också betydligt svagare än vad som framgår av den minskade omsättningen. Nikotin- och tobaksvaror är med marginal årets vinnare hittills men även apoteksvaror går bra och det är imponerande hur kläder och skor håller ställningarna”, säger Per Ljungberg, innovationschef hos Svensk handel.

ANNONS
ANNONS

Har det tufft

Han ser dock motsatsen i andra typer av branscher.

“Kapitalintensiva branscher som byggvaror, möbler och inredning har det mycket tufft”, konstaterar Per Ljungberg.

Både andelen konsumenter som e-handlade och det genomsnittliga köpbeloppet per e-handelskonsument sjönk i april jämfört med jämförelsemånaden förra året.
Bland de som e-handlar handlar dessutom många i färre varukategorier än under fjolåret.

Mattas av nu

Vissa branscher har hållit emot den negativa trenden under inledningen på året, bland annat kläder och skor, men tendensen är vikande och även branscher med positiva tillväxttal ser i nuläget ut att mattas av ju längre in på året vi kommer.

Glädjeämnen?

“Svenskarnas e-handel från utländska sajter minskar för andra månaden i rad. Det är glädjande att flera svenska e-handelsföretag rapporterar kraftiga tillväxttal från utländska marknader och flera fortsätter sin internationella expansion med framgång,” säger Per Ljungberg.

Läs även: Rekord i pessimism i svensk handel  

ANNONS
ANNONS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.