”Att försvåra för dem som vi faktiskt kan locka till Sverige är tragiskt på så många plan. Dessutom är det ovärdigt och historielöst”, säger exempelvis Michael Treschow, ordförande i Wallenberg Foundations investeringskommitté.

ANNONS

Dagens Industri berättar om de tunga näringslivstopparnas gemensamma protestaktion mot Migrationsverkets stelbenta regler. De kräver omedelbara förändringar så att arbetskraftsinvandrarna, däribland it-specialister, som är den största och mest utsatta gruppen, kan fortsätta jobba och Sverige dra nytta av deras värdefulla kompetens.

Små, administrativa tabbar eller temporära lönesänkningar är ibland anledningen till att den statliga myndigheten kastar ut den viktiga kompetensen från Sverige.

”Den absurda följetongen av kompetensutvisningar förstör inte bara människors liv. Den skadar även Sverige och vår konkurrenskraft. Hur kan vi bestraffa lojalitet, risktagande och hårt arbete? Vi kan inte ha så byråkratiska och oproportionerliga regler att enstaka obetydliga avvikelser leder till att kompetenta människor utvisas”, säger Jenny Lindén Urnes, ägare av och styrelseordförande för Lindéngruppen, där företag som Höganäs och Beckers ingår, till Dagens Industri.

Det är Jenny Lindén Urnes som står bakom näringslivstopparnas upprop i Dagens Industri mot Migrationsverkets hårt kritiserade utvisningar; hon har samlat drygt 30 personer inom det absoluta toppskiktet i svenskt näringsliv och Antonia Ax:son Johnson är en av dem som skrivit under i uppropet.

”Detta är bara ytterligare ett tecken på att politiker och myndighetspersoner inte förstår hur företag drivs och utvecklas. Senfärdighet och brist på handlingskraft är förlamande för de svenska företagen. Den politiska agendan går före vett, fakta och empati”, säger hon, enligt Di, där även Ericssons vd Börje Ekholm uttalar sig om hur betydelsefull arbetskraftsinvandrarna är för telekomjätten – och Sverige; särskilt ur forskningssynpunkt.

Migrationsverket har fått på truten i två vägledande domar, som kom i december, framgår det i artikeln. Dessa visade att myndighetens utvisningsbeslut i två fall var felaktiga.

Men Migrationsverket har trots prejudikaten fortsatt tillämpa gammal, strikt praxis – bland annat i fallet med Hussein Ismail i Lund, som Dagens PS även berättat om.

ANNONS
ANNONS

Han är vice vd och blivande vd i företaget och sänkte sin lön i tre månader för att bolaget skulle överleva.

Men det tar Migrationsverket ingen hänsyn till utan står fast vid att Hussein Ismail ska utvisas ur landet.

Här ser du vilka näringslivstoppar i Sverige som undertecknat uppropet mot Migrationsverkets vansinniga utvisningar; däribland – utöver dem som som nämns – finansmannen Carl Bennet, it-kändisen Dan Olofsson, Jacob och Marcus Wallenberg, Meg Tivéus, Olof Stenhammar, Rune Andersson med flera.