Utan rätt styrning av AI öppnas dörren för oavsiktliga kostsamma etiska och legala övertramp, som diskriminering, integritetskränkningar och social exkludering. Att redovisa hållbar och ansvarsfull AI behöver bli lika självklart som att redovisa miljömässig hållbarhet.

ANNONS

Det säger Josefin Rosén på SAS Institute och Anna Felländer på anch.AI, experter på AI-etik.

Lika självklart som att redovisa vinst

Att redovisa hållbarhetsarbete har blivit lika självklart som att redovisa vinst. Kunder och investerare efterfrågar det och regleringar kräver det.

Ingen vill anlita eller investera i ett företag som släpper ut växthusgaser, använder barnarbetare, skövlar regnskog eller behandlar sina anställda illa. Det är enbart positivt, men väldigt få företag redovisar idag sitt hållbarhetsarbete inom AI.

Risk att partiskhet byggs in i AI-systemen

Det borde vara självklart att redovisa hållbarhetsarbete för AI för att motverka diskriminering, integritetskränkningar, förlorade möjlighet att ta självständiga beslut, social exkludering och desinformation. Utan styrning riskerar vi att partiskhet byggs in i AI-systemen.

Viljan finns. 2018 uppgav 20 procent av tillfrågade vd:ar att de var beredda att göra något för att öka hållbarheten inom AI. Idag är motsvarande siffra 80 procent. Samtidigt litar bara 40 procent av konsumenterna på att företagen kommer vara ansvarsfulla när de använder AI. Allt detta enligt en studie från IBM.

EUs föreslagna AI-förordning, the AI Act, väntas träda i kraft 2024. Ett förslag är att företag som inte följer reglerna ska betala upp till sex procent av sina intäkter i straffavgift.

Dags att påbörja arbetet nu

Oavsett hur regelverket utvecklas, bör företag, myndigheter och andra aktörer påbörja arbetet nu. De behöver se över sina processer och hur de ska redovisa dessa, vilket kommer att krävs samverkan mellan teknik-, juridik- och affärsteam, och en avvägning mellan vinst och etiskt ansvar.

Marknaden för AI mognar, och har accelererat under pandemin. De företag som kan redovisa hållbar och ansvarsfull AI får ett försprång. Runt hörnet väntar skalbarhet, självlärande system och betydande vinster.

ANNONS
ANNONS

Ansvarsfull AI blir en konkurrensfördel

En ansvarsfull och hållbar AI-användning kommer att bli en konkurrensfördel. Inte minst för att få allmänhetens och kunders förtroende. Annars kommer folk inte att dela med sig av sina data, vilket ger snedvridna slutsatser, som urholkar förtroendet ännu mer.

Vi står inför ett ”GDPR moment” som inte bara innebär ökade krav på företag och myndigheter, utan som rätt hanterat kan lyfta verksamheter, utveckla affärer och bidra till ökad hållbarhet inom hela samhället.

Skribenter:
Josefin Rosén, SAS Institute
Anna Felländer, anch.AI