SEB:s privatekonom Américo Fernández är inte förvånad över att företagare på nytt ger uttryck för en dämpad framtidssyn.

ANNONS

”Under senaste månaden har företagare fått se stigande energipriser, en ökad smittspridning och en växande oro över återinförda restriktioner. Väger man samman dessa orosmoln så förklarar det företagens något mer dämpade framtidssyn”, säger Américo Fernández i ett pressmeddelande där det framgår att bankens företagarindikator faller till 17 enheter i december från 18 i november.

Företagarindikatorn, som genomförs varje månad av Demoskop på uppdrag av SEB, visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med 3 enheter, från 32 till 29 procent.

Färre tror samtidigt på negativ utveckling

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar också, från 14 till 12 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 6 enheter från 51 till 57 procent

Bland de ekonomiska indikatorerna varierar utvecklingen i månadens undersökning.

Omsättningen ökar från plus 3 till plus 4 medan likviditeten minskar från plus 7 till plus 4 enheter.

Även arbetstiden minskar, från plus 6 till plus 4 jämfört med förra månadens balansmått.

”Trots en något varierande utveckling för företagarnas ekonomiska indikatorer den här månaden, så vittnar de flesta om att utvecklingen går i rätt riktning. En stabil avslutning på året som samtidigt talar för goda förutsättningar inför 2022”, säger Américo Fernández.

ANNONS
ANNONS

Så här har företagarindikatorn sett ut 2021:

Januari: 4

Februari: 12

Mars: 13

April: 16

Maj: 26

Juni: 22

Juli: 22

Augusti: 26

ANNONS
ANNONS

September: 26

Oktober: 19

November: 18

December: 17

Läs även: Fortsatt högtryck i tjänstesektorn – smittspridning oroar [Dagens PS]