Tungt personalansvar, otillfredställande arbetsuppgifter och en större utsatthet för sexuella trakasserier gör att chefer inom den offentliga sektorn mår allt sämre. Det visar en färsk rapport från Jobbhälsoindex, rapporterar Chef. 

ANNONS

Enligt rapporten som bygger på svaren från 9500 personer är chefer inom offentlig sektor överlag mindre nöjda med sin situation än sina medarbetare. De mår även sämre än sina kollegor inom den privata sektorn, vilket delvis har sin förklaring i att chefer inom offentlig sektor tvingas axla ett större personalansvar.

Jobbhälsoindex visar att 32 procent av de offentlighetsanställda kan ha ansvar för upp till hundra personer, vilket kan jämföras med 24 procent bland de privatanställda, som dessutom ser ut att trivas bättre på sin arbetsplats över tid.

Större risk för sexuella trakasserier

Som tillägg till det tycks riskerna att utsättas för sexuella trakasserier mer vanligt förekommande inom den offentliga sektorn, liksom sömnproblem.

Det senare något som möjligen kan härledas till de offentliga organisationernas uppbyggnad och det demokratiska systemet.

”Då offentlig verksamhet är politiskt styrd, finns alltid en opposition som är ’emot’, vilket säkert kan upplevas som påfrestande inte minst för chefer”, säger Lars Hjalmarsson, som står bakom rapporten.

Aspekter som troligen genererar stress och påverkar trivseln i stort, skriver Chef. 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Senaste arbetstrenden: ”Quiet Quitting” [Dagens PS]

Läs även: Skynda långsamt – gör karriär snabbare [Dagens PS]