Dagens PS

Chefen kommer undan med oetiskt beteende

43 procent menar att de känt press på att avstå från att rapportera oegentligheter
43 procent menar att de känt press på att avstå från att rapportera oegentligheter (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 juni 2024Publicerad: 10 juni 2024

Svensken har blivit hyfsat duktig på att anmäla övertramp på jobbet. Ja, förutom när det gäller vår egen chef, det vill säga.

ANNONS
ANNONS

En stor majoritet menar att de kan rapportera övertramp utan rädsla för negativa konsekvenser.

Samtidigt har bara 42 procent av alla företag processer för att hantera dessa rapporter, visar en ny undersökning från Rådgivnings- och revisionsbyrån EY

En knapp majoritet erbjuder utbildning i etik och integritet, men många anställda känner ändå att deras oro inte tas på allvar.

Undersökningen visar också att det är chefernas ansvar att inte bara kommunicera om vikten av etik utan också att agera förebilder. 

Ändå är det just chefen som ofta kommer undan. 

Press på att avstå

För att ett företag ska kunna hantera en incident krävs det såklart att den faktiskt rapporteras.

Just där ligger Sverige rätt bra till. 80 procent menar att de kan rapportera incidenter utan rädsla för negativa konsekvenser. 

ANNONS

När oegentligheter rapporteras är det dock 43 procent som menar att de känt press på att avstå från att rapportera. 23 procent uppger dessutom att de har valt att inte rapportera alls. 

39 procent menar att de avstår från att rapportera på grund av lojalitet mot kollegorna och 35 procent för att de tror att deras bekymmer inte tas på allvar. 26 procent menar istället att de känner rädsla för sin personliga säkerhet. 

“Det är avgörande att organisationer aktivt arbetar med att stärka och upprätthålla integritet. Till exempel genom att utveckla och genomföra effektiva compliance-program, utbilda anställda om vikten av integritet och skapa en öppen dialog om etiska frågor”, säger Joel Altschul, ansvarig för Forensic & Integrity Services på EY i Sverige, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Senaste nytt

Chefer kommer undan

Som chef ser du dock att att kunna slippa undan. 

25 procent uppger nämligen att oetiskt beteende oftare tolereras om den inblandade är en chef. 

Dessutom uppger endast 13 procent att deras chefers ersättning påverkas av etiska regelbrott. Detta kan jämföras med 21 procent globalt.

Trots detta visar rapporten att en överväldigande majoritet av de svenska anställda ändå har stort förtroende för att deras ledning agerar etiskt. 

ANNONS

86 procent uppger att de litar på att ledningen i deras organisation följer etiska riktlinjer.

“Det är avgörande att ledare på alla nivåer främjar en kultur av integritet genom att agera etiskt och vara förebilder för sina anställda och andra intressenter. På så sätt kan de inspirera andra inom organisationen att följa deras exempel och därmed stärka företagets etiska grund”, säger Altschul.

Läs också:

AI får anställda att känna sig lata. Dagens PS

Våga vägra härskartekniker. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS