Fastighetsägare har skickat in 18 500 ansökningar om regeringsstöd för hyreskostnader. Enbart 519 utbetalningar har skett. Länsstyrelsen, som ansvarar för projektet, säger att alla ansökningar ska ha bearbetats innan årsskiftet. 

ANNONS

Länsstyrelsen har hand om stödet, som betalas ut till fastighetsvärdar vars hyresgäster, ofta restauranger och butiker, är ekonomiskt pressade.

Mattias Johansson, som är  nationell samordnare för projektet på Länsstyrelsen säger till SvD (obs. sida kräver inloggning) att många ansökningar måste kompletteras.

”Det är ett helt nytt stöd både för hyresvärdarna och för oss. Vi är i en inkörningsperiod där vi har fått kontakta väldigt många hyresvärdar för att ansökningarna inte är kompletta”, säger han.

Har fått kritik från Svensk Handel

Stödet utannonserades av regeringen 1 april och gäller fram till årsskiftet. Det är också då alla ansökningar ska vara behandlade, säger Mattias Johansson.

”Förordningen löper ut vid årsskiftet och med marginal ska vi vara klara då. Vi har som mål att vara klara så snabbt som möjligt men vi måste göra det på rätt sätt också”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Branschorganisationen Svensk Handel har tidigare kritiserat stödets upplägg, då man menar att enskilda företag borde få större roll i ansökningsprocessen, till förmån för fastighetsägaren.

”Det finns en inbyggd problematik i att man har gjort fastighetsägarna till domare. Om de inte är med på vagnen så utfaller inget stöd. Det har skapat onödiga spänningar mellan fastighetsägare och handelsföretag, sade organisationens chef Mats Hedenström till SvD i början av juli.