Svenska matpriser kommer att stiga under året som kommer. Anledningen är att produktionskostnaderna ökar kraftigt för livsmedelsföretagen.

ANNONS

Livsmedelsföretagens kostnader har sällan varit så höga som 2021. Branschorganisationen Livsmedelsföretagens 800 medlemsföretag vittnar om allmänt dyrare råvaror. Priset stiger på spannmål, raps, majs, soja och kött och mycket annat.

Dessutom har både förpackningar, el och drivmedel ökat. Inte ens efter den torra sommaren 2018 påverkades priserna så mycket.

Nu kommer matpriserna att öka, även för konsumenterna, tror många livsmedelsföretag.

Carl Eckerdahl, chefsekonom på Livsmedelsföretagen säger att situationen är ovanlig.

”I en vanlig situation kanske transportkostnaderna går ned medan förpackningarna går upp, men just nu är precis samtliga pilar uppåtpekande när det gäller kostnaderna”, säger han till Sveriges Radio.

Matpriser permanent höga

Företaget HK Scan berättar om stora kostnadsökningar under de två föregående kvartalen 2021. Redan nu har matpriserna stigit en del för konsumenterna, men vd:n Lars Appelqvist tror att ökningen kommer att bli ännu mer tydlig framöver.

”Vi ser att kostnaderna behöver flyttas framåt mot konsument”, säger Lars Appelqvist till Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

Han menar att våra matpriser kommer att parkera sig på en högre nivå under lång tid framöver. Snart kommer bönderna att behöva ta ut högre priser för sin produktion.

”Vi ser ju strukturella utmaningar som vi har, både när det gäller drivmedel men också elproduktion som inte kommer att lösas på decennier. Då är det svårt att se att det kommer ned tillbaka, utan det får vi nog vänja oss vid en högre kostnadsnivå i samhället i stort”, säger Lars Appelqvist.

Läs också:

Elpriserna: Flaskhalsavgifter ökar krav på återbäring [DagensPS]
Experten: Därför kan bränslet bli ännu dyrare [DagensPS]