Pensionsmyndigheten har kommit överens med Falcon Funds förvaringsinstitut, Bank of Valletta, och försäkringsbolag om utbetalningar av sammanlagt 32,5 miljoner euro, motsvarande 335 miljoner svenska kronor, till drabbade pensionssparare och pensionärer.

ANNONS

Pengarna återförs till drabbade sparare och pensionärer under hösten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pensionsmyndigheten har sedan upptäckten av omfattande oegentligheter i fondbolaget Falcon Funds arbetat med att minimera skadorna för pensionsspararna och få tillbaka så mycket pengar som möjligt.

Arbetet med att återvinna pengar genomförs på flera olika sätt. Bland annat har förhandlingar skett och pågår fortsatt mellan Pensionsmyndigheten och aktörer som inte har ett direkt ansvar för bedrägerierna.

”Uppgörelserna är en framgång”

”De uppgörelser vi har nått ger tillbaka 335 miljoner kronor till pensionsspararna. Uppgörelserna är en framgång för Pensionsmyndighetens arbete att få tillbaka pengar till våra pensionssparare och pensionärer. De ökar också tilltron till det europeiska fondregelverket då fondbolagets förvaringsinstitut och försäkringsbolag nu tar visst ansvar för att bedrägeriet kunde begås”, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

”Medarbetare på Pensionsmyndigheten och de advokater vi anlitat har arbetat hårt för den här framgången. Nu fortsätter vi att arbeta för att de som låg bakom bedrägerierna i Falcon Funds ska tvingas betala tillbaka det som de orättfärdigt tillskansat sig. Jag hoppas att de rättsliga processer som vi respektive Ekobrottsmyndigheten driver på sikt ger pensionsspararna upprättelse så att förtroendet för vårt svenska pensionssystem upprätthålls”, fortsätter Daniel Barr.

ANNONS
ANNONS

Pensionsmyndigheten fördelar återbetalningen i proportion till hur mycket varje sparare och pensionär har förlorat på grund av bedrägeriet i Falcon Funds. Myndigheten avser exempelvis ta hänsyn till vid vilka tider som spararna ägde fondandelar och hur stora innehaven var.

På så sätt kommer även de som hann sälja sitt innehav innan fonderna sades upp från Pensionsmyndighetens fondtorg att få del av återvunna medel.