Det är ingen tvekan om att det pratas mycket om kryptovalutor. Men det är inte en tillgång svenska kvinnor är särskilt intresserade av att investera i.

ANNONS

Investeringar medför alltid risk, men hur riskabelt det egentligen är att investera i kryptovalutor som till exempel bitcoin, har under lång tid debatterats flitigt av experter.

Det är många världen över som avråder investeringar av den här typen, men fortfarande är trenden stor, skriver Aftonbladet.

Men trenden verkar inte vara lika stor i Sverige som i resten av världen.

Svenskar ointresserade av krypto

I en ny rapport från Klarna, Klarna Money Management Pulse, framgår det att svenskar inte gärna investerar i kryptovalutor. Och särskilt inte svenska kvinnor.

Svenska kvinnor har till och med ointresse som sticker ut ordentligt.

ANNONS
ANNONS

Men det är inte enbart svenska kvinnor som sticker ut i rapporten.

Svenskarna är helt enkelt inte så intresserade, och vi har dessutom det största glappet mellan könen då det kommer till sparande i just kryptovalutor.

Kvinnor försiktigare

Jesper Eriksson, Sverigechef på Klarna menar att glappet mellan könen hos svenskarna som sparar i kryptovalutor är speciellt.

”Det är tydligt att svenskarna sticker ut som mindre benägna att spara i kryptovalutor, men det är samtidigt speciellt att det är i just Sverige som könsgapet bland kryptoinvesterare är som störst – när vi globalt sett annars är ett jämställt land,” säger han.

Han menar att en anledning kan vara de skillnader som finns i riskbenägenhet mellan könen, och fortsätter.

”Det är allmänt känt att män generellt sett väljer en högre risknivå i sitt sparande och investerande jämfört med kvinnor.”

ANNONS
ANNONS

Rapporten visar också att svenska kvinnor i högre grad än svenska män väljer att spara till en buffert.

Svenskar sparar helst i fonder, medan aktier är den populäraste sparformen globalt.

Läs även: Ethereums merge äntligen här [Dagens PS]