Investerare är oeniga om hur de ska värdera framtiden för bitcoin, skriver CNBC. Bitcoins försvarare brukar se den som en typ av värdereserv när börsen möter tuffa tider. Andra tror att kryptovalutor kommer att svänga i takt med aktiemarknaden.

ANNONS

De senaste månaderna har värdet för bitcoin svängt i takt med aktierna mer än vad guld har gjort. Investerarnas åsikter isär när de nu ska värdera hur kryptomarknaden kommer att utvecklas framåt. I januari har bitcoin fallit till den lägsta nivån som myntet haft sedan september. Men ingen vet säkert hur det blir när räntorna höjs.

“Sedan Fed inledde sin historiska pandemirelatierade penningpolitiska era har både aktier och kryptovalutor skjutit iväg till rekordhöga nivåer”, säger Clara Medalie, researchledare på Kaiko, som tillhandahåller kryptodata.

”Det verkar rimligt att om likviditetsflödena avbryts, så kommer båda de här tillgångstyperna att svara på motsvarande sätt. Även om ‘krypto som en trygg hamn’ är en populär berättelse, så ser vi faktiskt i våra data att det är en tillgångsklass som beter sig mer som en risktillgång. Den svarar på globala svängningar i finanspolitiken.”

Många bedömare förutspår alltså att såväl aktietillgångar som kryptovalutor kommer att stagnera eller falla när den amerikanska centralbanken höjer räntan. Enligt analyserna från Kaiko har korrelationen mellan rörelserna i bitcoin och aktiemarknaderna inte varit så hög på 17 månader som den är nu.

Skiljer bitcoin ut sig?

Bitcoin skiljer också ut sig från andra kryptotillgångar, som valutor, NFT:er och finansiella tillgångar på olika blockkedjor.

ANNONS
ANNONS

Bitcoins andel av den marknaden har sjunkit från 70 till 40 procent, konstaterar en rapport från kryptomäklaren Kraken.

En del av investerarna ser bitcoin som ett system avskilt från den övriga ekonomin, eller som del av en revolutionär teknik. Det kan påverka utgången.

Noelle Acheson är chef för analysfirman Genesis, och menar att det är viktigt att skilja på olika investerare. En del är aktiva på marknaden, medan andra har lagt resurser på kryptovaluta av andra orsaker.

JP Morgan är en av aktörerna som har sett bitcoin som en typ av värdereserv.

”Även om många köper kryptovaluta (jagar den som vi ser det) för att kryptovalutor växer i värde och/eller kan växa om andra typer av tillgångar, så tror vi att värdet på bitcoin kommer att motstå svängningar i värde, både som digital valuta och värdereserv”, skriver banken i ett uttalande.

Långsiktiga investeringar

Acheson menar att bitcoin kommer att kunna motstå svängningar i resten av ekonomin eftersom långvariga investerare kommer att fortsätta att upprätthålla dess värde.

ANNONS
ANNONS

Han pekar på att 58 procent av tillgångar bitcoin har hållits av investerare i mer än ett år, och att andelen som håller tillgången stadigt har ökat.

“Vi ser bevis på att långsiktiga investerare som förstår att bitcoin inte bara är en risktillgång fortsätter att ackumulera”, säger Acheson. ”Det är också ett mer långsiktigt spel som visar sig vilken syn investeraren än har på fiatsystemet, inflationen eller någon annan makroekonomisk tes de driver.”

Läs också:

DeFi-kampen hårdnar – ethereum förlorar marknadsandelar [Dagens PS]
Kändisar gör reklam för krypto – fansen tar all risk [Dagens PS]