Betallösningsbolaget Paynova redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvande kvartal i fjol. Företaget planerar att erbjuda en paylater-tjänst på 15 marknader 2023.

Nettoomsättningen sjönk 35,0 procent till 6,7 miljoner kronor (10,3).

Ebitda-resultat blev -6,9 miljoner kronor (-4,9).

Rörelseresultatet blev -10,3 miljoner kronor (-8,3).

Resultatet före och efter skatt var -11,9 miljoner kronor (-10,5). Resultat per aktie hamnade på -1,29 kronor (-2,40).

Coronaviruset covid-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av coronaviruset covid-19.

Ska expandera till 15 marknader

I maj tecknade bolaget ett omfattande avtal med betaljätten Paypal.

”Partnerarbetet med Paypal har inletts och vi har, utöver avtalet med Tradera, redan kommit igång med den gemensamma sälj- och marknadsstrategi som har utarbetats under våren och som bland annat inkluderar utbildning av Paypals säljkår. Vi samverkar genom en klassisk partnersäljmodell där Paynovas Paylater produkt ingår som en strategisk del i Paypals samlade betallösning för större e-handlare och e-marknads-platser. För att utveckla samarbetet och möjliggöra kommande expansion är vårt mål att erbjuda Paylater i 15 marknader 2023”, kommenterar vd David Larsson i delårsrapporten.

ANNONS
ANNONS

”Vårt redovisade resultat för kvartalet tyngs av effekter från covid-19 och bjuder i övrigt inte på några överraskningar. Enligt plan ser vi ännu ej nya intäkter från vårens ingångna avtal och som tidigare kommunicerat så gick volymerna ner från våra kunder inom resesegmentet som en konsekvens av covid-19. Volymerna från resebranschen har under sommaren börjat återhämta sig och under senare delen av året kommer vi att redovisa intäkter från nya samarbeten. Under kvartalet har vi gjort ytterligare strategiska investeringar i vår tekniska plattform för att möta kraven från bland annat Paypal. Dessa investeringar gör att vi snabbare kan skala upp våra samarbeten och integrera nya handlare likväl som marknadsplatser. Vi har dessutom i rådande marknadsläge nyttjat möjligheterna att rekrytera bransch- och nyckelkompetens för långsiktig tillväxt”, fortsätter David Larsson.

Läs mer: Svenska startupen i avtal med Paypal – aktie rusar [Dagens PS]