Branschorganisationen Svensk Handel varnar nu för att inte mindre än 70.000 jobb inom den svenska handeln är i fara i spåren av coronapandemin. Organisationen tror att varannan företagare kan tvingas till neddragningar på personalsidan.

”Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Hon efterfrågar flera åtgärder bland annat för att säkra likviditeten.

ANNONS
ANNONS

”Regeringens krispaket har rätt inriktning, men merparten av åtgärderna når inte fram till handelns företag. Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader”, säger Karin Johansson.

Hon uppmanar också fastighetsbolagen att ta sin del av krisen genom att justera exempelvis hyror under en tid.

”Jag upplever att Sverige för närvarande ligger efter andra länder beträffande krisåtgärder som substantiellt sänker företagens kostnader, eller ger kontanta stöd. I kombination med att de likviditetsfrämjande åtgärderna ännu inte fått någon effekt gör detta att läget är mycket allvarligt”, säger Karin Johansson.