Företagskonkurserna minskade med 6 procent i augusti jämfört med samma period året innan, enligt statistik från kreditinformationsbolaget UC. Hittills i år har konkurserna minskat med 2 procent.

”Konkurserna minskar nu för femte månaden i rad. Efter att ha stigit i 2,5 år visar siffror på en nedgång med 6 procent i augusti och en liten nedgång totalt för 2019. Alla branscher utom bilhandeln och tjänster som fastighetsskötsel visar på minskat antal konkurser i augusti. Tittar vi på hela 2019 har dock detaljhandeln och byggbranschen fortfarande fler konkurser i år jämfört med förra året”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

ANNONS
ANNONS

Sett till branscher minskade konkurserna inom hotell och restaurang med fem procent under augusti. Det beror på ett ökat semesterfirande hemma, enligt UC.

Inom andra branscher som bygg och detaljhandel minskade konkurserna med 3 respektive 10 procent under augusti.