AB Volvo är Sveriges största företag och när bolaget nu skärper hållbarhetskraven i leverantörsleden berörs 51 000 leverantörer globalt.

ANNONS

Det här skriver Aktuell Hållbarhet och berättar att AB Volvo i år bland annat börjar mäta utsläppen av växthusgaser hos sina leverantörer.

”Volvokoncernen har påbörjat en uppdatering av sin uppförandekod för leverantörer, där den kommer att kompletteras med mer konkreta krav vad gäller klimatförändringar och cirkulära affärsmodeller. De grundläggande kraven kommer att bestå men det kommer bli allt viktigare att våra leverantörer förstår helheten och att varje enskilt steg är viktigt”, säger Eva Bennis, chef för ansvarsfulla inköp på Volvo, till tidningen.

Fordonsjätten har tre huvudriktlinjer i sina skärpta hållbarhetskrav som går ut på att leverantörerna ska vara klimatneutrala 2040, att fordonskomponenterna innehåller mer återvunnet material och att alla leverantörer av fordonskomponenter ska bli godkända enligt RMI (standard för konfliktmineraler) senast år 2025.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Då ska Axfoods klimatutsläpp vara noll [DagensPS.se] »