De värsta utsläpparna gör fortfarande minst bland storbolagen i USA. Samtidigt förbättras klimatåtaganden men det är ofta de mindre företagen som leder det arbetet.

ANNONS

Enligt en ny Just Capital-rapport som har gått igenom de tusen största amerikanska bolagen på indexet Russel 1000 så är det många bolag som lovar att de ska bli klimatneutrala till 2050. Det handlar om en fördubbling från i år till 2023 – från 102 till 238 bolag, skriver CNBC.

När det gäller att bara skära ner sina utsläpp ökade även siffran från 412 till 489.

Största utsläpparna släpar efter

Många företag rör sig i rätt riktning där allt fler åtar sig att hålla sig under 1,5 graders-målet, men fortfarande är det ofta de största utsläpparna som släpar efter menar Martin Whittaker, Just Capitals vd.

”Vi har sett en fördubbling av nettonollåtaganden och en ökning av vetenskapsbaserade mål, men dessa är inte nödvändigtvis koncentrerade till branscher som är mycket förorenande, vilket naturligtvis är där åtgärderna måste fokuseras.”

Rapporten visar att mindre företag inom klädesbranschen- och accessoarer hade större åtaganden att minska sina utsläpp än till exempel bolag inom fossila bränslen som olja- och gas – som inte gjorde några större försök att få er sina utsläpp. Enligt Martin Whittaker kan det till stor del bero på att konsumenterna numera ofta väljer bort företag inom till exempel klädesbranschen som smutsar ner och istället väljer bolag med klara miljöåtaganden.

”Vår opinionsundersökning har visat att den amerikanska allmänheten bryr sig om företag som avslöjar sitt klimatarbete.”

Målen satta långt i förväg

Problemet är dock att målen är satta långt i förväg, som till exempel 2050, och bolagen väntar då till sista stund att åta sig sina utsläppsminskningar.

ANNONS
ANNONS

”Alla företag som satte ett målår för 2050 hade också uppsatta delmål – som kommer vara delmål för aktieägare att bedöma framstegen och driva på för mer förändring om de inte gör framsteg.”

Läs även: Förbränning av världens fossila bränslen ger global katastrof [Dagens PS]