Med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite på Gotland höll regeringen på tisdagen en digital pressträff: Cementa får fortsätta bryta kalk.

ANNONS

Vid en digital pressträff på tisdagen redogjorde näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund för regeringens utredning gällande Cementas cementproduktion på Gotland.

Enligt analyser ser regeringen att ett produktionsstopp i Slite kan få betydande konsekvenser för samhället och drabba flera branscher. Av den anledningen förbereder regeringen en tillfällig förändring i miljöbalken för att avvärja, eller minimera, de konsekvenser som ett stopp i cementtillverkningen kan ge.

Tondöva inför klimatrapporten

Miljö- och klimatminister Per Bolund nämner den alarmerande klimatrapporten som kom i går och säger att regeringen tagit starkt intryck av den.

Cementas fabrik på Gotland släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som hela svenska inrikesflyget, ändå viker regeringen ned sig och ger Sveriges näst största klimatbov rätt att fortsätta bryta kalk i Slite.

Per Bolund påtalade att cementproduktionen ger allvarliga konsekvenser för miljön och nämnde att ansvaret för att visa att man lever upp till miljökraven ligger på företagen.

Inte hunnit bryta all kalk

Ibrahim Baylan förklarade att den tillfälliga förändringen i miljöbalken ska ge Cementa rätt att, inom ramen för nuvarande tillstånd, fortsätta bryta kalk i Slite i åtta månader, eftersom det inom ramarna för nuvarande tillstånd, enligt Cementa, finns kalk som ännu inte hunnit brytas och den mängden kalk motsvarar åtta månaders kalkbrytning.

ANNONS
ANNONS

Den föreslagna förändringen innebär inte att regeringen utvidgar det nuvarande tillståndet utan att tillståndet förlängs så att Cementa kan fortsätta bryta kalk efter den 31 oktober.

Läs mer: Ny klimatrapport släpps – stark varning från forskare [Dagens PS]