Det saknas alternativ till plast av fossila bränslen i byggindustrin, konstaterar en ny rapport framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket. 

ANNONS

Bygg- och anläggningssektorn är Sveriges näst största användare av plast efter förpackningsindustrin i Sverige, med en användning av 260 000 ton plast varje år, i huvudsak från fossila bränslen som släpper ut växthusgaser när de blir till avfall och eldas.

Svårt att hitta information

Branschen försöker att ställa om till mer miljövänliga alternativ. En rapport, framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket och har genomförts av SMED, Svenska Miljöemissionsdata, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI, konstaterar att det är ont om alternativ till fossilbaserad plast i svensk byggindustri.

”Tyvärr är det uppenbart ont om byggprodukter av biobaserad och återvunnen plast. Det är dessutom ofta svårt att hitta detaljerad information, till exempel på tillverkares och leverantörernas hemsidor”, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har lett arbetet med rapporten i ett pressmeddelande.

De flesta plastmaterial som används i byggindustrin går att göra i alternativa varianter med biobaserad plast från förnybara källor, främst kolhydratrika grödor som majs och sockerrör. Men det har ännu inte slagit igenom i byggmaterialet som används i Sverige.

”Ställ frågor till tillverkare och leverantörer”

Rapporten ger förslag på vad de som är aktiva i bygg- och anläggningssektorn kan göra för att snabba på utvecklingen.

ANNONS
ANNONS

”Ställ frågor till tillverkare och leverantörer om produkterna innehåller biobaserad eller återvunnen plast. Fråga också hur stor andel som är återvunnen eller biobaserad plast i produkten, vilken typ av återvunnen plast som används och vilka råvaror som den biobaserade plasten har tillverkats av. Det är första steget för att påverka så att plastanvändningen i branschen förändras”, säger Anna Fråne.

Läs mer: Återbruk av material värderat i miljonklassen – Dagens PS