Nu måste fondbolagen inom EU redovisa hur de jobbar med hållbarhet på ett nytt sätt. Det kan även bli ett verktyg för sparare i hållbarhetsdjungeln. 

ANNONS

Allt fler vill investera i hållbarhet.

Det märks både bland privatpersoner och professionella sparare som letar fonder att spara i.

Nytt regelverk

Fram tills nu har det saknats ett enhetligt system som redogör vad som är hållbart. Men i veckan kom äntligen ett nytt EU-regelverk – den så kallade disclosureförordningen, som ska minska greenwashing och som innebär standardiserade krav på hur fondbolag redovisar hållbarhet i sina verksamheter.

”Det är ett av flera steg som ska göra det mer transparent och i slutänden enklare för privatpersoner att göra informerade val”, säger Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza, till Di. 

Men även om det nya regelverket är på plats så finns det fortfarande frågetecken kring detaljerna.

ANNONS
ANNONS

Krångliga mallar

Mallarna som fondbolagen ska använda är omfattande och krångliga menar Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening.

”Även tillsynsmyndigheterna har pekat på att det är för komplext för konsumenter, man har gjort tester i Holland och Polen som visat på det. Samtidig är underlaget för basalt för professionella investerare”, säger hon till Di.

Enligt Johanna Kull på Avanza så visar undersökningar att få konsumenter läser faktablad om fonderna i förväg, och hon säger ett den nya  hållbarhetsrapporteringen borde innehålla någon form av märkning.

För den som vill spara hållbart redan nu har hon följande rekommendation:

”Att använda de märkningar som ändå finns, tillsammans med de filtreringsverktyg som många banker och Pensionsmyndigheten har.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nordea skärper krav på fossila bolag