Skyfall och översvämningar, ras och skred är de största klimatriskerna för fastighetsägare där hus redan nu hamnar under vatten. Här är riskerna störst – och så skyddar du dig!

ANNONS

Den globala uppvärmningen är just global och ingen undkommer att påverkas.

För villa- och fastighetsägare är riskerna uppenbara med ökade skyfall och översvämningar som följd, men ras och skred utgör ett minst lika stort hot och kan leda till att många hus försvinner från jordens yta.

”Det är ju den klimatrelaterade risk som är farligast, då hela hus riskerar att försvinna. Här har också en del försäkringsbolag sagt att man slutar att försäkra fastigheter som byggs i de mest utsatt riskområdena i Sverige”, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna, till Dagens Industri som listar vilka områden i Sverige där varningslamporna blinkar starkast.

Här är klimatriskerna störst

Sveriges största riskområden i sammanhanget uppges vara Västkusten och Göta älvdalen, Mälardalen och Stockholm, Skånes och Hallands kust, Mellersta Norrlandskusten, Norra Vänernområdet, Blekinges och Kalmarkusten, Södra Vätternområdet, Sörmlands och norra Östergötlands kust, Mellersta Dalälven och Jämtlandsfjällen.

Konsekvenserna av klimatförändringarna dryftas i en FN-rapport som ska presenteras i februari, men som läckt ut redan nu.

Uppvärmningen och effekterna av dessa är inte längre något i framtiden, det är en realitet här nu, konstaterar FN:s klimatpanel.

Rikard Silverfur på Fastighetsägarna slår fast att fastighetsägare med stora bestånd av kontor och hyreslägenheter, men också privata villaägare, redan i dag måste ta hänsyn till detta faktum.

Så kan du skydda dig

Han målar inte allt i svart, det finns sätt att skydda sig på, menar han, även om inte alla inser hur stort hotet är.

ANNONS
ANNONS

”Vi upplever allt oftare klimatförändringar som det ihållande regnovädret i maj när vi fick onormalt mycket nederbörd. Då var det många fastigheter, inte bara villor utan även köpcentrum och andra kommersiella lokaler som fick översvämmade bottenvåningar, källare och lager”, säger han till Di.

Kommunerna har det yttersta ansvaret vid översvämningar och skyfall, men fastighetsägare kan på egen hand vidta åtgärder i förebyggande syfte.

Branschorganisationen Fastighetsägarna uppmanar fastighetsägare att utröna väderhändelser och kartlägga hur riskerna ser ut för beståndet.

Ta reda på vika fastigheter där riskerna är störst för negativa effekter av översvämning och värme, sondera också vilka åtgärder som behöver göras när det gäller underhåll, renovering och ombyggnad.

Informera anställda och hyresgäster om riskerna, ta fram en handlingsplan och följ upp och revidera handlingsplanen årligen, rekommenderar Fastighetsägarna.

Havsisarna försvinner i rasande fart

Dagens PS har tidigare berättat om att issmältningen i Arktis och Antarktis nu går våldsamt fort, FN:s klimatpanels mest extrema scenario är redan ett faktum och till med värre än forskarna räknat med.

”Tempot i avsmältningen har accelererat snabbare än vi hade kunnat föreställa oss”, sade Thomas Slater vid Leeds University, författare till studien i Nature Climate Change, då till Science Daily.

Istäcket i Artis är i dag bara hälften så stort som på 1980-talet och forskaren Thomas Slater fruktar att mänskligheten kommer att stå oförberedd inför den risk som havsnivåhöjningen innebär.

ANNONS
ANNONS

”Det är tråkigt att vara domedagsprofet, men egentligen alla tecken som vi ser i klimatförändringarna nu, det ena efter det andra, stämmer med det som vi har varnat för i 20 års tid”, kommenterade klimatforskaren Michael Tjernström, professor vid Stockholms universitet, rapporten i SvD.

Två meter högre vattennivå i Göteborg

SMHI har tagit fram en rapport hur de höjda havsnivåerna påverkar Sverige.

Den rapporten togs dock fram före den ovan nämnda rapporten, men SMHI kommenterade ändå tillståndet så här:

”Tidigare beräkningar har antagit att havet runt Sverige stiger lika mycket som det globala medelvattenståndet, och denna vattenståndsökning har bara korrigerats för den lokala landhöjningen”.

Det kan sägas att vattennivån i Göteborgsområdet, som alltså är ett högriskområde enligt Fastighetsägarna, skulle höjs med två meter, enligt SMHI:s prognos.

Läs hela artikeln: Tickande bomben – hamnar din bostad under vatten? [Dagens PS]