Ryssland lägger upp en strategi för utsläppsminskningar, och vill ha sitt system godkänt av EU. Men utsläppsrätterna som Ryssland handlar med bör vara billigare, resonerar finansministern.

ANNONS

“Finansdepartementet ser utvecklingen av ett system för kvoterade utsläppsrätter som den bästa lösningen”, säger finansministern Alexei Sazanov i en intervju med Bloomberg. ”Vi behöver inte börja från början. Det finns redan globalt utvecklade system i till exempel Europa och Kina som man kan utgå ifrån.”

Det är viktigt för Ryssland att få sitt system för utsläppsrätter internationellt accepterat eftersom ryska företag då kan få sina utsläppsminskningar accepterade enligt EU:s regler och tillgodoräkna sig dem i utsläppshandel.

Att få ner koldioxidnivåerna är dessutom nödvändigt om Ryssland ska kunna hävda sig med sina egna avgifter och skatter på koldioxid, menar finansministern.

President Vladimir Putin har valt att satsa på att bekämpa klimatförändringarna i år. Den ryska regeringen har fått i uppdrag att lägga upp en strategi och lägga fram en lag som ger ett ramverk för gröna projekt och koldioxidhandel. Han har också satt 2060 som deadline för att nå nollutsläpp i Ryssland.

Billigare utsläppsrätter för Ryssland

Atts kapa ett system för utsläppsrätter är emellertid inte nytt i rysk politik. När landet skrev under Kyotoprotokollet på 00-talet åtog man sig just detta. Samtidigt menar Putin och hans finansdeparrtement att de ryska utsläppsrätterna borde vara billigare.

“Vår inkomstnivå per kapita är objektivt sett lägre än den är i utvecklade länder. Vi har inte råd med samma kostnad per utsläppsenhet som exempelvis EU, säger Sazanov. Det här är anledningen till att Ryssland inte kan uppnå målet tillräckligt fort.”

Att Ryssland behöver tid är också skälet för att EU har satt upp 2050 som mål för koldioxidneutralitet medan Ryssland behöver mer tid, säger finansministern.

ANNONS
ANNONS

Ryssland överväger inte incitement I tillexempel skattesystemet för att stimulera en grön utveckling, sager Sazanov.

Än finns heller ingen uppsatt tidsram för när det ryska systemet för att åstadkomma mindre utsläpp ska finnas på plats.