En incident i det numera nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck ledde till att sex anställda exponerades för radioaktiva partiklar, skriver Sydsvenskan. Det hände vid ett moment i nedmonteringen av det numera nedlagda verket.

ANNONS

Enligt Uniper, som äger och sköter nedmonteringen av kärnkraftverket, ska de anställda vara utom fara, och inte heller allmänheten ska vara hotad.

Det var när reaktortank två skulle plockas isär i början av augusti som ett radioaktivt dammoln släpptes ut i kärnkraftverket.

Baarsebäcks reaktorer togs ur drift 2005 och sedan sex år tillbaka håller man på att plocka isär den.

Barsebäck kontaminerat vid standardprocedur

Arbetarna skulle vända bottendelen på reaktortanken, det så kallade kalotten, skriver Sydsvenskan. Det var då dammet släpptes ut och kontaminerade hela hallen, enligt ett protokoll från Strålsäkerhetsmyndigheten. Eftersom partiklarna spred sig genom ventilationssystemet och hela reaktorn är smittad. Arbetet ska då omedelbart ha avbrutits.

Alla som befann sig i hallen exponerades för det radioaktiva ämnet kobolt-60, men har efter kontroll inte uppvisa några skadliga halter i kroppen.

ANNONS
ANNONS

Nu pågår ett saneringsarbete i hela byggnaden, som kommer att ta lång tid och kräva mer personal.

Läs också:

Energikris? Sverige exporterar nu mest el i Europa [Dagens PS]