Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraft i Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

ANNONS

Regeringen beslutade idag om en ändring av ett tidigare tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark på svenska Kriegers flak i havet utanför Trelleborg.

I det nya beslutet ändras bestämmelserna, vilket man hoppas ska förenkla för bolaget. I det nya beslutet får man använda den senaste generationens vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 280 meter mot tidigare 170 meter kan byggas. Det ska sänka produktionskostnaderna och ge en ökad och mer jämn elproduktion, skriver man i ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Havsbaserad vindkraft utanför Trelleborg

En förlängning av tillståndstiden från 30 till 35 år innebär att vindkraftverken kan producera el under hela sin tekniska livslängd.

Regeringen ser beslutet som ett led i ambitionen att skynda på utbyggnaden av vindkraft långt ute till havs.

”Vindkraft långt ute till havs är avgörande för att stärka Sveriges energiförsörjning framåt. Beslutet om Kriegers flak kommer att öka elproduktionen, så vi kan få tillgång till mer billig el snabbt”, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

ANNONS
ANNONS

Havsbaserad vindkraft innebär generellt en mindre påverkan på motstående intressen och den ger en jämnare elproduktion. Regeringen har sedan tidigare gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs, utöver de områden som pekas ut i Sveriges havsplaner.

Läs också:

Kraftvärme – lösningen på södra Sveriges elproblem [Dagens PS]