Nu har det svenska pilotprojektet gått från ord till handling. Snart ska en fullskalig pilotanläggning för CCS – koldioxidinfångning – föras upp i Växjö.

ANNONS

Sedan en tid pågår forkningsprojektet ”Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO”. Tanken är att projektet ska leda fram till att en fullt fungerande anläggning för koldioxidinfångning byggs.

Nu har projektet gått in i den fas då en pilotanläggning kan byggas. Bakom själva konstruktionen står Granitor Rodoverken, som meddelar att man nu är i full gång i sina fabriker. Om en månad ska pilotanläggningen vara färdig och kunna starta i Växjö.

Målet med CCS-projektet som helhet är att visa hur tekniken på ett energieffektivt sätt kan bidra till lägre utsläpp när man använder den på ett bioeldat kraftverk och två avfallskraftvärmeverk.

CCS med mindre energianvändning

Som Dagens PS rapporterat om innan har vi redan tekniker för att avskilja koldioxid från olika typer av tillverkningsprocesser. Det som är speciellt i det här projektet är att avskiljningsprocessen kräver mindre energi.

Lyckas projektet, som utförs hos Växjö Energi, Sysav och Öresundskraft, så kan tekniken bidra till avskiljning och lagring av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det skulle motsvara en minskning på tjugo procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.

”Uppnår vi ett positivt resultat under piloten så finns förhoppningar om en fullskalig anläggning inom cirka fem år”, säger Jesper Moberg, processansvarig på Granitor Systems, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Tanken med att bygga upp en pilotanläggning är att testa en labbteknik i full skala och se om den fungerar även då.

Läs också:

Svensk CCS-metod kan ge energisnål koldioxidinfångning [Dagens PS]