Cementas nya planer att tillverka koldioxidfri cement på Gotland har mött kritik och anklagas för greenwashing. Nu svarar Cementa på kritiken. 

ANNONS

Dagens PS har i ett antal artiklar berättat om Cementas planer på koldioxidfri cementtillverkning i Slite på Gotland.

Det rör sig om CCS-teknik (carbon capture and storage) som därmed ska få den gotländska fabriken, som är Sveriges andra största utsläppare av växthusgaser, att ställa om till koldioxidfri cementproduktion till 2030.

Möter kritik

Men miljöorganisationer som Greenpeace ger projektet kalla handen. Carl Schlyter, kampanjledare för System Change och Klimat på Greenpeace kallar det en ”glädjekalkyl” i en tidigare intervju med Dagens PS.

Den utbredda kritiken mot CCS är bland annat att tekniken är ny och inte har använts tillräckligt för att veta om den faktiskt fungerar – eller om koldioxiden kommer läcka ut.

Men den kritiken viftar Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb bort.

ANNONS
ANNONS

”Att koldioxidinfångning och geologisk lagring av koldioxid inte är beprövat i stor skala är en missuppfattning. Under flera decennier har koldioxid lagrats i stor skala i bland annat Nordsjön och tekniker för koldioxidavskijning är väl beprövat även inom till exempel kemiindustrin. Det som är nytt är att vi inom cementindustrin nu får förutsättningar att använda detta som ett avgörande verktyg för att nå klimatneutralitet och våra gemensamma klimatmål”, säger hon till Dagens PS och tillägger:

”För cementindustrin är det nödvändigt att finna vägar fram för koldioxidavskiljning då en förändrad energiförsörjning och cirkulering av restmaterial inte löser hela ekvationen.”

Förra året släppte Cementas fabriker på Gotland och i Skövde sammanlagt ut 1,9 miljoner ton CO2, enligt Karin Comstedt Webb.

Ska bli kolsänka

Den nya koldioxidinfångningsanläggningen på Gotland ska 2030 fånga in upp emot 1,8 miljoner ton CO2.

”Fabriken på Gotland kommer att bli en kolsänka och Cementa sammantaget nå väsentligt lägre sammantagna utsläpp. Skövdefabriken kommer att ligga åtminstone i linje med våra nationella klimatmål.”

Dagens PS har även berättat om alternativa produkter till cement, som slaggprodukter från stålindustrin – en teknik från greentech-företaget Carbicrete i Kanada.

ANNONS
ANNONS

Cementa använder redan, enligt Karin Comstedt Webb, uppemot 200 000 ton slagg i tillverkningen vilket leder till minskade utsläpp.

”Vi blickar framåt för att inom en snar framtid kunna använda olika lermineral eller vulkaniska askor som en möjlighet att delvis ersätta den kalkstensbaserade cementklinkern. Men, för att nå hela vägen till en klimatneutral cementframställning och att samtidigt kunna möta upp samhällsbehovet av fungerande, högkvalitativa byggmaterial – för att vi till syvende och sist skall kunna bygga bostäder, energiproduktion, broar, vägar – så kommer koldioxidavskiljning vara nödvändigt,” säger hon och avslutar:

”Detta betyder att inget utesluter det andra utan flera insatser kommer att krävas och då exempelvis den typen av lösningar som bland annat utvecklas i Kanada.

Läs mer: Klimatskurkarna: Bolagen med mest utsläpp 2020