Naturvårdsverket överklagade när Cementa tidigare fick dispens av den förra regeringen att fortsätta bryta kalk, men myndigheten ser mellan fingrarna på det nya tillståndet.

ANNONS

I början av december gav mark- och miljödomstolen Cementa tillstånd att bryta kalk i fyra år på Gotland (se länk under artikel).

Företaget har fått kritik för att inte ta tillräcklig miljöhänsyn och anklagats för att dränera Gotland på dricksvatten.

Men även länsstyrelsen på Gotland och Naturskyddsföreningen har tidigare meddelat att Cementas aktuella och tillfälliga tillstånd inte ska överklagas.

Samma besked ger nu Naturvårdsverket.

Cementa arbetar för en mer långsiktig kalkbrytning på Gotland som sträcker sig över 20-30 år när det nuvarande tillståndet på fyra år löper ut.

ANNONS
ANNONS

När Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i juli 2021 beslutade att dra in Cementas tillstånd för kalkbrytning på Gotland – med motiveringen en bristande och ofullständig ansökan ur miljöaspekt – varnade berörda branscher med byggindustrin i spetsen för förlusten av tusentals jobb.

Det var kulmen på Europas cementkris, påstod branschexperter.

MISSA INTE: Trots vallöftet – dubbla skatten från nyår – så mycket betalar du [Dagens PS]

Regeringen körde över domstolarna

Sveriges dåvarande regering tog i det läget ett oväntat beslut och körde helt sonika över domstolarna. En speciallag inrättades som gjorde det möjligt för Cementa att tillfälligt fortsätta sin omtvistade kalkbrytningsverksamhet på Slite på Gotland.

Naturvårdsverket överklagade då regeringsbeslutet.

ANNONS
ANNONS

Men när Cementa nu fått godkänt på sin tillståndsansökan att bryta kalk fyra år framåt på Gotland har Naturvårdsverket inga synpunkter och tänker alltså inte överklaga.

Myndigheten motiverar sitt beslut så här:

”Naturvårdsverket har bland annat beaktat att det nu beviljade tillståndet är tidsbegränsat till fyra år, att en ny tillståndsprocess avseende ett mer omfattande tillstånd kommer att påbörjas inom kort och att de allmänna miljöintressena bäst kan tillvaratas genom att Naturvårdsverket koncentrerar sina resurser till det kommande målet”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida, rapporterar TT.

Läs även: Årets viktigaste miljödom: Cementjätten får fyra år till – Dagens PS