Miljöorganisationer brukar ofta vara skeptiska till gruvdrift. Men i ett reportage i SvD öppnar de för nya gruvor i Sverige – om det hjälper till för att klara klimatomställningen.

ANNONS

För att klara klimatomställningen och beroendet av fossila bränslen behöver världen och Sverige investera i ny teknik som till exempel fler elbilar och fler vindkraftverk. För detta behövs metaller för att tillverka batterier och vindturbiner.

Dessa metaller behöver i sin tur utvinnas. För det behövs gruvor, en industri som sällan varit miljöorganisationernas bästa vänner.

”Alla aktörer behöver bidra”

Men i ett reportage i Svenska Dagbladet öppnar Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen för att det faktiskt kan vara nödvändigt att öppna nya gruvor även i Sverige.

”Alla aktörer i samhället behöver bidra för att klimat­omställningen genomförs på ett sätt som tar hänsyn till andra hållbarhets­mål och att målkonflikter hanteras så bra som det bara går. Hit hör naturligtvis även miljörörelsen”, säger Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat inom WWF till SvD.

På en rak fråga från SvD om det behövs nya gruvor i Sverige svarar han:

”Det går inte att säga om det ska vara i Sverige eller någon annanstans. Men om efterfrågan ökar är det sannolikt att några av dem kan hamna i Sverige.”

Ställer krav på framtida gruvdrift

Även Naturskyddsföreningen öppnar för ny gruvdrift i Sverige, som en sista utväg och med reservationer om att det ska gå till på rätt sätt.

ANNONS
ANNONS

”Om det är så att vi kommit till vägs ände och inser att vi måste öppna en ny gruva, då finns det ett antal krav som vi anser är viktiga. Vi vill att det ska finnas en påvisbar långsiktig samhällsnytta, vi tycker att det ska finnas strikta miljökrav och sen har vi aspekter som kopplar till mänskliga rättigheter, urfolkens och lokal­befolkningens rättigheter”, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskydds­föreningen till SvD.

Läs mer: Sverige har massor av eftertraktade mineraler – under jord – Dagens PS