Företag satsar på klimatkompensation men det sänker inte utsläppen hävdar kritikerna utan handlar mer om ytterligare greenwashing.

ANNONS

På sistone har det blivit en stor trend bland många stora och även mindre företag att hålla sina varumärken hållbara inför världen genom att investera i klimatkompensation – där företagen alltså kompenserar för de koldioxidutläpp de orsakar – genom att investera i hållbara projekt.

Marknaden med koldioxidkrediter har formligen exploderat och uppgick till nästan 2 miljarder dollar i fjol, och förväntas öka kraftigt de kommande åren, skriver Wall Street Journal.

Klimatkompensation – efterfrågan från bolagen är enorm

Efterfrågan från bolagen är enorm, och den drivs av regeringar, investerare och allmänheten som piskar på med krav om utsläppsminskningar. Problemet är att krediterna ofta ser bra ut på pappret men i verkligheten inte leder till några direkta minskningar i utsläppen. Ett exempel är att många utländska företag har köpt krediter i kinesisk vindkraft – vilket genom åren har betytt att delar av vindkraftsindustrin i Kina finansierades åtminstone delvis av västerländska företag som ville klimatkompensera.

Samtidigt har Kina i många fall inte kunnat använda sin vinkraft, vilket betyder att krediterna i praktiken inte gjorde mycket för att kompensera koldioxidutsläppen. Vissa turbiner var inte anslutna till elnätet och andra kunde inte sälja el eftersom nätoperatörer avvisade vindenergi till förmån för traditionella fossila bränslen, enligt forskare från Carnegie Mellon University.

Spotify investerade i vindkraft

Även Spotify klimatkompenserade förra året i kinesisk vindkraft – som ett steg i sin nya hållbara riktning som ska trolla bort alla utsläpp som bolaget orsaker under det kommande årtiondet. Vindkraftsparkerna som Spotify har investerat i ligger i Gansu-provinsen och för 2 år sedan avvisade parkerna fortfarande en stor del av vindenergin.

ANNONS
ANNONS

Ett annat bolag som tänker satsa stort på klimatkompensation är amerikanska Delta som har sagt att man under det kommande decenniet ska bli det ”första koldioxidneutrala flygbolaget globalt”. Bolaget kommer satsa 1 miljard dollar på sitt hållbarhetsarbete som bland annat innefattar koldioxidkrediter – i projekt som en indisk vindkraftspark – som är en startup och fortfarande behöver finansieras för att komma på fötter.

Läs även: Kinas lögn: Vinter-OS är ”klimatneutralt” [Dagens PS]