Stockholms handelskammare presenterar nu fem förslag som ska hindra ett fortsatt kaos med elsparkcyklar i staden.

ANNONS

I Köpenhamn förbjöds parkering av elsparkcyklar 1 januari i år, men i Stockholm fortsätter användarna parkera elsparkcyklar i drivor på gatorna, vilket väcker irritation och skapar kaos.

Till saken hör att elsparkcyklar ökat med över 50 procent i Stockholm bara sedan i våras, från 14 000 till 21 000 nu i sommar, och dessutom ökar olyckorna med elsparkcyklar och det vårdslösa framförandet av många.

Från politiskt håll finns ett stöd för elsparkcyklar, eftersom det är ett miljövänligt transportmedel men myntet har som framgår flera baksidor.

”Den här sortens mikromobilitet är efterfrågad och kan avlasta exempelvis kollektivtrafiksystemet, men det är viktigt att komma till rätta med baksidor i form av buskörning och oansvariga parkeringar som påverkar andra som vistas på stadens gator”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, i ett pressmeddelande och efterlyser regleringar på området.

Handelskammaren lägger fram fem förslag:

1. Begränsa antalet aktörer och elsparkcyklar

2. Inrätta särskilda parkeringar för elsparkcyklar

3. Förse alla elsparkcyklar i offentlig miljö med registreringsskylt

4. Förbjud buskörare att använda elsparkcyklar, inför ett framförandeförbud

ANNONS
ANNONS

5. Sätt en promillegräns för körning med elsparkcyklar

Stockholms handelskammare konstaterar att elsparkcyklar i dag befinner sig i en ”juridisk gråzon” och att regeringen nu har ansvar och måste agera för att situationen ska bli bättre.

Läs även: Elsparkcyklarna är Stockholms framtid – enligt partierna [Dagens PS]