Ljudboksspecialisten Storytel redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också en betydligt lägre förlust.

Omsättningen steg 33,2 procent till 513 miljoner kronor (385).

Ebitda-resultat blev -31,1 miljoner kronor (-67,9).

Rörelseresultatet blev -51,0 miljoner kronor (-84,4).

Resultatet före skatt var -48,5 miljoner kronor (-90,7).

Resultatet efter skatt blev -37,6 miljoner kronor (-89,1).

Antalet betalande abonnenter i snitt var 1 154 800 under första kvartalet. Det är en ökning med 71 400 kunder från kvartalet innan och strax över bolagets prognos på 1 154 000 betalande abonnenter.

För det andra kvartalet spår bolaget att intäkterna blir på 458 miljoner kronor, en årlig ökning motsvarande 43 procent, och antalet betalande abonnenter i snitt uppgår till 1 250 000, upp 41 procent från 2019.

ANNONS
ANNONS

Bolaget upprepar också de långsiktiga målen för abonnenttillväxten och intäktstillväxten. Det innefattar över fyra miljoner abonnenter och nästan fem miljarder kronor i intäkter år 2023.

Storytel, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 513 385 33,2%
EBITDA -31,1 -67,9
Rörelseresultat -51,0 -84,4
Resultat före skatt -48,5 -90,7
Nettoresultat -37,6 -89,1