Medicinteknikbolaget Elekta släpper preliminära siffror för räkenskapsårets andra kvartal som är lägre än väntat samt justerar prognosen för ebita-marginalen för helåret. Aktien rasar över 13 procent på beskedet.

Elekta uppger att den underliggande verksamheten är fortsatt stark men valutor och försenade installationer har påverkat ebita negativt under kvartalet.

”Vi ser fortsatt bra momentum i marknaden och stort intresse för våra produkter, särskilt vår mycket lovande Unity affär. Men, ebitda blev lägre än planerat och vi fokuserar nu på att stärka vår leveransorganisation och driva installationer för att säkra en stark andra halva av vårt räkenskapsår. Dessutom kommer de tidigare kommunicerade programmen för COGS-besparingar att ge en positiv effekt på andra halvan av detta räkenskapsår”, uppger vd Richard Hausmann.

Orderingången var cirka 4 miljarder kronor (3,67) under kvartalet, vilket innebär en organisk tillväxt på 5 procent. Väntad orderingång från analytikernas sida var 4,2 miljarder kronor.

Nettoomsättningen landar på cirka 3,7 miljarder kronor (3,33), en ökning organiskt med 7 procent. Väntat var en omsättning på 3,78 miljarder kronor enligt Factset analytikerkonsensus.

ANNONS
ANNONS

Ebita-resultat var cirka 540 miljoner kronor (601) vilket innebär en ebita-marginal på 14,5 procent (18,0). Väntat är ett ebita-resultat på 720 miljoner kronor.

Under kvartalet bokade Elekta in beställningar på sex stycken Unity.

Prognosen för ebita-marginalen under räkenskapsåret 2019/20 justeras till runt 18 procent. Tidigare prognos var runt 19 procent. När det gäller nettoomsättningen upprepas prognosen om en tillväxt på 8-10 procent.

”Den underliggande verksamheten fortsätter att vara stark och Elektas scenario på medellång sikt förblir därför oförändrad”, konstaterar bolaget.