SAS minskade antalet passagerare med 1,9 procent till 1,87 miljoner under december, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 1,8 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 1,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 0,8 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 1,9 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 0,1 procent.

ANNONS
ANNONS

Kabinfaktorn uppgick till 68,9 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 69,0 procent.

Läs även: Norwegian ökar antalet passagerare [DagensPS.se] >

SAS december, 2018 november, 2018
Passagerare, miljoner 1,87 2,33
Passagerare, förändring i procent -1,9 1,8
RPK, förändring i procent -1,8 0,8
ASK, förändring i procent -1,9 0,1
Kabinfaktor, i procent 68,9 69,0