Banken Standard Chartered menar att det finns flera riskabla scenarier som kan vänta finansmarknaden i framtiden. Sannolikheten för finansiella chocker är ”inte lika med noll” framöver.  

ANNONS

Finansmarknaden i USA – och därmed även stora delar av den övriga världen – står på skakig grund, konstaterar Eric Robertson, analyschef och chefsstrateg i banken. Samtidigt är investerare och företag inte så väl förberedda som de borde vara, menar han.

Chockartade händelser i ekonomin kan inträffa ganska snart. Eric Robertson ser en inte obetydlig risk för flera möjliga och sammankopplade scenarion som kan inträffa redan nästa år, skriver CNBC.

Kan oljepriset avsluta Rysslands krig?

”En kollaps i oljepriserna och en nedgång i amerikanska teknikaktier som är större än avkastningen från 2022 skulle kanske inte helt överraska”, säger Robertson.

Men effekternas omfattning skulle vara en chock för det finansiella systemet. Det första scenariot är kanske inte så sannolikt.

Det går ut på att fallande oljepriser påverkar Rysslands möjlighet att fortsätta kriget i Ukraina. Så mycket, menar Robertson, att det kanske avslutas. Riskpremier som relaterar till energipriserna skulle då gå ned kraftigt. Uppnår man någon form av vapenvila kommer oljepriserna att stiga igen.

Chocksänkning av räntan

I och med det skulle Federal Reserve återigen behöva sänka styrräntan kraftigt – Robertson spekulerar om 200 punkter.

Anledningen är skadan som han tror att räntehöjningarna åsamkar ekonomin kan ha underskattats. Det finns en möjlighet att USA är på väg ner i djup recession, och då kan man snabbt behöva sänka räntan på grund av det. Ett sätt att undersöka möjligheten är att titta på techsektorn.

Men det är faktiskt något som kan äga rum även om vi inte ser ett slut på kriget i Ukraina nästa år. De stora räntehöjningar som väntas kan nämligen lämna så djupa spår i ekonomin att Nasdaq går ner med mer än 20 procent, och dra med sig hela S&P 500.

På senare tid har Nasdaq 100 gått upp med 29 procent. En uppgång pågick mellan 13 oktober och 1 december, främst på grund av minskad inflation. Men 2023 är fortfarande inte techsektorns år.

ANNONS
ANNONS

Lavinvarning i techbranschen

”Techsektorn fortsätter i stort sett att lida under 2023, tyngd av sjunkande efterfrågan på hårdvara, mjukvara och halvledare,” förutspår Robertson.

”Dessutom leder stigande finansieringskostnader och krympande likviditet till en kollaps i finansieringen för privata företag. Det leder till ytterligare betydande nedskärningar över hela sektorn, såväl som en våg av förluster av arbetstillfällen”, säger han till CNBC.

Läs också:

Proppen ur börsintroduktioner på New York-börsen [Dagens PS]