Världens valutareserver sjunker kraftigt, då centralbanker från Indien till Tjeckien ingriper för att stödja sina valutor, rapporterar Bloomberg.

ANNONS

Minskningen i valutareserverna i världen i år ligger på 1 biljon dollar, motsvarande nära 11 biljoner (11 000 miljarder) kronor.

Det motsvarar 7,8 procent av världens valutareserver som nu uppgår till 12 biljoner dollar, vilket är den största minskningen sedan Bloomberg började föra statistik 2003.

Dollarns styrka sänker valutareserver

En del av minskningen beror på förändringar på valutamarknaden – dollarn går urstarkt, vilket gör att valutareserver i exempelvis euro eller yen sjunker i värde räknat i dollar.

Men de minskande reserverna reflekterar också att centralbankerna använder sig av sina ”krigskassor” för att ge stöd till sina valutor som sjunker i värde.

Bloomberg skriver att Indiens valutareserver har fallit med 69 miljarder dollar i år, varav 67 procent rör sig om minskningar i värde räknat i dollar – vilket implicerar att övriga 33 procent är ingripanden för att stärka upp valutan. Den indiska rupeen har tappat 9 procent mot dollarn i år.

”Kanariefågel i kolgruvan”

Japan spenderade i september 20 miljarder dollar för att stärka yenen, vilket var första valutainterventionen av Bank of Japan sedan 1998. Tjeckien har spenderat 19 procent av sin valutareserv sedan februari för att stärka den tjeckiska kronan. Och så vidare.

”Detta är en del av katalogen över symptom på kanariefågel i kolgruvan. Sprickor dyker upp. Och de röda flaggorna kommer att komma i en ökande takt”, säger Axel Merk, chefsinvesterare på Merk Investments om de sjunkande valutareserverna till Bloomberg.

ANNONS
ANNONS

Vissa centralbanker, som Indiens, har mer krut kvar i magasinet. Indiens valutareserver är fortfarande högre än 2017 och skulle täcka betalningarna för nio månader av importer, skriver Bloomberg. Andra har det tuffare, som Pakistan där valutareserven fallit 42 procent i år, och bara skulle klara av tre månader av importer.

Läs även: Inte bara guld och dollar i bankvalven [Dagens PS]