Under förra året försvagades den svenska kronan mer än de flesta andra valutor, två faktorer som brukar förklara ändringar i växelkurser är ränteskillnader och riskaptit.

ANNONS

Den svenska kronan försvagades med 15 procent mot dollarn och med 9 procent mot euron under 2022, det skriver Handelsbankens strateg Lars Henriksson i en kommentar.

Vissa valutor gynnas, andra missgynnas

Växelkursrörelser brukar förklaras av ränteskillnader och riskaptit och riskaptiten syns exempelvis på aktiemarknaden. Vissa valutor kan gynnas av stigande börser medan andra kan missgynnas.

Vanligtvis är det positivt för kronan med stark riskaptit men det är ofta dåligt för små valutor när finansiella marknader är skakiga, dollarn brukar dock gynnas eftersom investerare väljer världens reservvaluta.

USA:s styrränta höjdes mer och snabbare

Lars Henriksson menar att det inte är konstigt att dollarn utvecklades strakt och kronan svagt eftersom 2022 blev ett dåligt år för de flesta tillgångsmarknader.

Den amerikanska styrräntan höjdes dessutom mer och snabbare än andra länders, vilket ökade amerikanska ränteskillnader och gynnade dollarn, menar han.

Drabbades av försvagad riskaptit

Kronan drabbades av fallande riskaptit. Visserligen förändrades inte skillnaden mellan Riksbankens och Europeiska centralbankens, ECB:s, styrräntor, men under andra halvåret 2022 förändrades de relativa förväntningarna på framtida penningpolitik och marknaden tror nu att ECB kommer höja sin styrränta mer än Riksbanken under 2023.

Svag riskaptit och minskad ränteskillnad förklarar en stor del kronans variationen mot euron under 2022, den svenska fastighetsmarknaden kan också ha påverkat kronan då Sveriges bostadspriser fallit mer än övriga världens, det skriver Lars Henriksson.

ANNONS
ANNONS

Han skriver vidare att han inte ser att det kommer bli någon förstärkning av kronan inom den närmaste tiden.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sveriges ekonomiska läge sämst i Norden [Dagens PS]