En försvagad krona kan bli följden av krisen för det kinesiska bolaget Evergrande, tror analytiker på Nordea. Dessutom finns det just nu flera andra faktorer som pekar på att kronkursen kan sjunka.

ANNONS

Hur svenska företag och svensk ekonomi kommer att reagera på krisen i det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande är fortfarande för tidigt att säga.

Att Evergrande i nuläget är ett orosmoln i hela världsekonomin står dock klart, trots att flera asiatiska börser återhämtade sig under veckan efter måndagens ras.

En möjlig utgång är att Evergrandes kris i sin förlängning skulle kunna påverka den svenska kronan, enligt Nordea-analytikerna Andreas Steno Larsen och Martin Enlund. Det skriver Dagens industri.

De båda analytikerna påpekar visserligen att kinesiska kriser är vanligt förekommande, Evergrande är inte det enda som har fått den kinesiska börsen att svaja.

Trots det räknar de med återverkningar på den svenska ekonomin. Stramare kreditgivning skulle kunna verka dämpande både på euron och andra europeiska valutor.

ANNONS
ANNONS

Minskad riskbenägenhet

Men den svenska kronan kan vara särskilt utsatt på grund av den globala oron på börsen, menar Andreas Steno Larsen och Martin Enlund.

Anledningen är att oron på börsen kan leda till en minskad benägenhet att ta risker. Det skulle i sin förlängning kunna ge en försvagad krona.

Hur kronan har stått sig gentemot euron har i stort följt börsens volatilitetsindex – Vix, eller CBOE Volatility Index – när volatiliteten har varit större har kronan tenderat att ligga lägre.

Dagens Industris kommentator Gabriel Mellqvist menar emellertid att det inte krävs någon inverkan från börsen för att sänka kronan i nuläget. Det finns många andra försvagande faktorer som påverkar just nu.

Mellqvist nämner ”oro till följd av en avmattad bomarknad, eller en fortsatt duvaktig Riksbank. Inte minst går det att applicera vilken oroshärd som helst på resonemanget ovan, så länge den följs av ökad volatilitet på börsen.”

ANNONS
ANNONS

Att vi får se en försvagad krona framöver är alltså ändå sannolikt.

Läs också:

Handelsbanken: Då stärks kronan mot euron
Så används Big Mac-index för spekulation i valutor