Patent- och marknadsöverdomstolen ger Svenska Spel och TV4 rätt om Triss-skrapandet i Nyhetsmorgon, det strider inte mot yttrandefrihetsgrundlagen.

ANNONS

Konsumentombudsmannan, KO, har uppmanat Svenska Spel att svara på om bolaget har ett samarbetsavtal med TV4 gällande tv-inslagen med Triss-skrap, samt att lämna in avtalet om ett sådant finns.

Både TV4 och SVT överklagade KO:s beslut och menade att det stred mot yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Nu konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det så kallade efterforskningsförbudet i YGL även skyddar framställningar av utpräglat kommersiell natur, det rapporterar Dagens juridik.

Domstolen uppger också att KO vill veta om tv-inslagen med Triss-skrapning utgör marknadsföring som Svenska Spel ansvarar för.

”Uppmaningen får av den anledningen anses avse om och på vilket sätt personer knutna till Svenska Spel varit upphovsmän till tv-programmen eller på annat sätt varit involverade i skapandet av tv-programmen och närmare bidragit till innehållet i desamma”, skriver domstolen enligt Dagens Juridik.

Domstolen poängterar att en myndighet inte får efterforska vilka som är upphovsmän till framställningen av ett program.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Strid om Triss i tv trappas upp – skrap i tv anmäls igen [Dagens PS]