USA:s ekonomi, Kinas ekonomi och Omicron-varianten av coronaviruset. Så stavas de tre största hoten mot global ekonomisk återhämtning just nu, enligt tidskriften The Economist.

ANNONS

När den nya virusvarianten Omicron blev känd förra veckan började investerare att sälja av sina innehav på flera marknader. Anledningen är att man föreställer sig en ny smittovåg som påverkar hela världen och dess industrier.

Men även om den nya varianten av viruset visar sig möjlig att manövrera blir kanske återhämtningen i ekonomin ändå inte så smidig som många hade trott. Två tendenser kommer att göra avtryck i ekonomin enligt The Economist. Dels kommer USA att strama åt sin penningpolitik, och dels kommer tillväxten att sakta in i Kina.

USA och Kina står gemensamt för 40 procent av den globala BNP:n. Det som händer i de två länderna kommer att få återverkningar på andra marknader.

Strängare amerikansk penningpolitik betyder ofta lägre riskbenägenhet hos globala investerare. Kapitalflöden till växande marknader tenderar att ebba ut och en stärkt dollar reducerar handelsflöden.

Kinas inverkan på världsekonomin är mer direkt. Kina använder exempelvis mest aluminium, kol, bomull och sojabönor i hela världen, och är en stor importör av allt möjligt. Alla exportmarknader kommer att svikta om den kinesiska ekonomin försvagas.

Återkommande situation

Det här har hänt tidigare, bland annat i mitten av 2010-talet, då stram amerikansk penningpolitik sammanföll med kinesisk nedgång. Nu är förutsättningarna möjligen ännu sämre än de var då, menar The Economist. USA genomför sin åtstramning snabbare den här gången, och Kina ser ut att landa hårdare nu än 2015, med en fördjupad fastighetskris.

The Economist har undersökt var en eventuell kris kommer att slå värst i världsekonomin. I undersökningen har man vägt in olika faktorer från 60 stora ekonomier, både rika och fattigare länder. Man har tittat på faktorer som underskott I handelsbalansen, statsskuld, inflation och valutareserver. I en sammanvägning har man då kunnat göra ett “sårbarhetsindex”.

Argentina toppar sårbarhetslistan med en inflation på 50 procent. Turkiet ligger inte heller bra till. Liran har tappat 40 procent i relation till dollarn, med försämrad köpkraft hos hushållen som resultat. En del rika länder hamnar högt upp på index därför att de har mycket höga statsskulder, som Grekland. Brasilien är en mycket sårbar ekonomi ur flera aspekter, eftersom landet är beroende både av USA och Kina. Det gäller även Chile. Brasilien påverkas av råvarupriser, vilket i längden kan leda till en försvagad valuta, inflation och ekonomisk kris.

ANNONS
ANNONS

Ekonomier som är sårbara på grund av sin export till Kina är exempelvis Australien och Tyskland, som exporterar råvaror respektive högteknologisk utrustning. Även andra råvaruleverantörer kan landa hårt. Däremot kommer inte exportländer som Sydkorea eller Singapore att drabbas särskilt hårt, eftersom de utgör ett nödvändigt leverantörsled i kinesisk tillverkningsindustri.

Vad coronavarianten Omicron kommer att tillföra i den här situationen är ännu oklart. Om viruset visar sig sakta ner handel och tillväxt, så kan virusspridningen leda till en förstärkt press på de känsliga ekonomierna.

Läs också:

Moderna kan ha vaccin klart mot Omicron i början av 2022
Branta börsfall i Asien – ny covidvariant oroar