Svenska staten cashar in på spriten under covid-19 – Systembolaget mer än dubblar rörelseresultatet för året. 

ANNONS

Systembolagets försäljning ökar kraftigt under pandemin, visar bolagets bokslutskommuniké för 2020. Försäljningsvolymen ökar med 11 procent till 569 miljoner liter (512), och intäkterna ökar med 14 procent till 36 737 (32 211) miljoner kronor.

Extra bra har det gått under det fjärde kvartalet samtidigt som nya restriktioner med alkoholserveringsförbud infördes. För det fjärde kvartalet 2020 ökar rörelseresultatet med hela 289,2 procent till 144 miljoner kronor jämfört med 37 miljoner samma tid föregående år.

”Systembolagets ökade försäljning beror främst på att andra inköpskanaler kraftigt begränsats i och med covid-19. Pandemin har lett till ett minskat resande, begränsad resandeinförsel och färre restaurangbesök”, skriver Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

”Under årets senaste månader tillkom även ytterligare restriktioner från regeringen som innefattade alkoholserveringsförbud, vilket också bidragit till en ökad försäljningsvolym”, skriver Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Resultatet ger också klirr i kassan för svenska staten, som är ensam ägare av Systembolaget med ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 542 miljoner kronor, en ökning från 229 miljoner året innan. Systembolaget föreslår en utdelning på 471 miljoner kronor till ägaren svenska staten. De senaste fem åren har snittutdelningen legat på 238 miljoner kronor.

Inget ökat drickande

Bolaget poängterar dock att försäljningstoppen inte ska tolkas som att svenskarna dricker mer alkohol under pandemin. Förändringen ligger i inköpsmönstren, inte totalkonsumtionen av alkohol.

ANNONS
ANNONS

Man ser också en tydlig ökning i försäljning online och för hemleverans. Stödet bland svenskarna för Systembolagets ensamrätt till alkoholförsäljning har också ökat, från 74 procent föregående år till 76 procent 2020 enligt opinionsmätningar.

”Marknadsundersökningsföretaget Norstats senaste mätning av befolkningens alkoholkonsumtion, som genomförts på uppdrag av Systembolaget, visar att majoriteten inte har ändrat sina konsumtionsvanor under pandemin. Det är fler som uppger att de minskat snarare än ökat sin konsumtion jämfört med föregående år”, skriver Systembolaget i sin bokslutskommuniké.

Läs mer: Februarinyheter på Systembolaget